Opleiding in het kort

Opleiding tot A&O-deskundige incl. CMC programma

U heeft vast wel eens gedacht dat uw werk beter kon. Of prettiger. Of met meer resultaat. Dat geldt niet alleen voor u maar voor bijna iedereen. En stel dat u in staat zou zijn verbetermogelijkheden rond werk ook te realiseren?

Als vakman of vakvrouw. In een gewaardeerde rol bij bedrijven en met een bloeiende adviespraktijk. Als dat u aanspreekt dan is de opleiding tot A&O-deskundige iets voor U.

Wettelijke basis: de Arbeid- en Organisatiedeskundige is een kerndeskundige

De werkgever is krachtens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht het werk zodanig te organiseren en uit te laten voeren dat er geen schade is voor veiligheid en gezondheid. Daarbij moet hij handelen in overeenstemming met de stand van de wetenschap en de techniek.

De Arbeid- en Organisatiedeskundige is een van de vier kerndeskundigen die door de wet worden genoemd. Volgens de wet is het zijn taak het inventariseren, beoordelen van vooral mentale problemen en op basis daarvan de werkgever adviseren en te ondersteunen bij de implementatie van verbeteringen.

De Arbeid- en Organisatie deskundige is in staat Risico-Inventarisaties uit te voeren en is de bevoegde deskundige om RI&E’s te toetsen.

De opleiding is krachtens wettelijke regelingen erkend door de Stichting BCD (Beheer Certificatie Documenten) en gecertificeerd door de Orde van Organisatie-adviseurs (OOa). 

De opleiding leidt tot erkenning als A&O-deskundige. Met een afgeronde opleiding kan een deelnemer zich laten certificeren als kerndeskundige A&O.

De afgeronde opleiding geeft recht op de titel CMC (Certified Management Consult), uitgegeven door de Ooa.

De opleiding wordt modulair (9) gegeven. Zie daarvoor “Modules” onder het tabje Opleidingen.

Hieronder staan de inhoud en de resultaatverachtingen per module in een notendop.

  1. Je maakt een persoonlijk leerplan, zoekt een leerroute en kunt een professionele marketingplan maken voor je toekomst.
  2. Je kent de trends en stromingen en de stand van de wetenschap op de vakgebieden arbomanagement, psychosociale belasting en verzuimbeleid.
  3. Je leert de moderne adviestechnieken en kan zorgen voor draagvlak en succes bij advisering en implementatie van beleid.
  4. Je leert inventarisatie- en onderzoeksmethoden en kunt theoriën en modellen beoordelen op validiteit en betrouwbaarheid.
  5. Je kan een RI&E opzetten, uitvoeren, van adviezen voorzien en toetsen.
  6. Je kent de bedrijfskundige argumentaties en organisatiemodellen en kan die koppelen aan de kwaliteit van de arbeid.
  7. Je leert hoe je gedrag en cultuur kunt beïnvloeden.
  8. Je kent de leerstijlen en leerniveaus die je nodig hebt voor groepssessies, trainingen en coaching.
  9. Je kunt je eigen handelen kritisch evalueren en ontwikkelen en je bent in staat je vak verder te ontwikkelen.

 

 

De opleiding duurt 1,5 jaar.

Je krijgt een mentor en wordt begeleid door een gecertificeerde A&O deskundige.

Elke module wordt afgesloten met Intervisie.

Ook losse modules

Het volgen van losse modules is uiteraard ook mogelijk. Zeker voor de combinatie werk en leren kan het volgen van losse modules prettig zijn. Goede keuzes zijn:  3 of 3/7 of 3/6/7  of 6 apart en 4/5

Meer informatie en inschrijven 

Voor meer informatie of inschrijvingen bel 06 29 265 395 of stuur een mailtje naar .