Data en planning

U kunt direct beginnen met de opleiding A&O deskundige.
Instromen op ieder gewenst moment is ook mogelijk.

Programma 2019/2020

  
1. Je eigen persoonlijke groei als arboprofessionalDatum
  
Dag 1 – Introductie. Hoe ziet het beroep er uit? Welke leerstrategie past bij jezelf?23/05/2019
Dag 2 – Verkennen van je arbeidsmarkt24/05/2019
  
2. Trends rond arbeid, gezondheid en inzetbaarheidDatum
  
Dag 1 – Waar liggen de ambities in bedrijven?19/06/2019
Dag 2 – Arbobeleid en integraal gezondheidsmanagement20/06/2019
Dag 3 – Psychosociale arbeidsbelasting04/07/2019
Dag 4 – Van verzuimbeleid naar inzetbaarheid05/07/2019
  
3. Veranderkundig adviserenDatum
  
Dag 1 – Scholen in de veranderkunde05/09/2019
Dag 2 – Hoe verander je organisaties en mensen?06/09/2019
Dag 3 – Jezelf, advieskunde en het adviesproces19/09/2019
Dag 4 – De gereedschapskist bij veranderprocessen20/09/2019
Dag 5 – Hoe richt je een verandering in?03/10/2019
Dag 6 – Consultatie dag en supervisie04/10/2019
  
4. Kritisch omgaan met wetenschap en onderzoekDatum
  
Dag 1 – Het ontwerpen van een onderzoek31/10/2019
Dag 2 – Van doel naar verbeterprojecten01/11/2019
Dag 3 – Betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid14/11/2019
Dag 4 – Kritisch omgaan met meet-instrumenten15/11/2019
Dag 5 – Kwalitatieve verkenningen en opzetten onderzoek28/11/2019
Dag 6 – Consultatie, reflectie en presentatie29/11/2019
  
5. De competenties van de A&O-adviseur als kerndeskundigeDatum
  
Dag 1 – Kennis uitwisseling en try-out van eigen houding en competenties t.a.v. kerndeskundigheid09/01/2020
Dag 2 – Risico-inventarisatie (RI&E) uitvoeren10/01/2020
Dag 3 – Toetsen van de RI&E23/01/2020
Dag 4 – Verzuimanalyse, inzetbaarheid en maatregelen24/01/2020
Dag 5 – Belasting-belastbaarheid, meten van werkdruk06/02/2020
Dag 6 – Uitwisseling a.d.h.v. eigen presentaties en praktijkopdrachten07/02/2020
  
6. Organisatie en bedrijfskundeDatum
  
Dag 1 – Discussie n.a.v. ingebrachte startliteratuur + try-out o.b.v. eigen houding en competenties05/03/2020
Dag 2 – Inzicht in de continue discussie over beheersing, macht versus volwassen arbeidsrelatie.05/03/2020
Dag 3 – Bedrijfskundige aanpakken, Lean, Agile, Six Sigma etc19/03/2020
Dag 4 – Het organiseren van werk met gebruikmaken van sociotechnische benaderingen20/03/2020
Dag 5 – Arbeidsinhoud en -organisatie en de aanpak van werkdruk en kwaliteit: vijf mogelijkheden02/04/2020
Dag 6 – Integrale organisatievernieuwing en intervisie03/04/2020
  
7. Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuurDatum
  
Dag 1 – De theorie: wat brengt een individu in beweging?23/04/2020
Dag 2 – De praktijk: het herkennen en beïnvloeden van gedrag24/04/2020
Dag 3 – Analyseren en waar mogelijk verbeteren van leiderschapsstijlen07/05/2020
Dag 4 – Theorie en praktijk begrijpen en beïnvloeden van specifieke cultuurkenmerken08/05/2020
Dag 5 – Veranderstrategie, weerstand en het proces18/05/2020
Dag 6 – Aan de slag met interventies en intervisies 19/05/2020
  
8. Leren, coachen en ontwikkelenDatum
  
Dag 1 – Visies, en keuzes voor leerprocessen a.d.h.v. het opzetten van workshops en trainingen11/06/2020
Dag 2 – Inzicht in het herkennen en inzetten van leer-instrumenten12/06/2020
Dag 3 – Groepsdynamica en kenmerken van coaching25/06/2020
Dag 4 – Praktisch aan de slag: trainingen ontwikkelen en je eigen rol als trainer/docent26/06/2020
  
9. Reflectie op implementatie in de praktijkDatum
  
Dag 1 – Visie/ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van je eigen leerproces10/09/2020
Dag 2 – Bespreking en verdieping van je interventiekunde11/09/2020
Dag 3 – Competenties van de management consultantn.t.b.
Dag 4 – Praktische voorbereiding van je eindpresentatie en de onderliggende documentatien.t.b.
  
Examendonderdag 10/12/2020 en
donderdag 10/06/2021