Data en planning

U kunt direct beginnen met de opleiding A&O deskundige.
Instromen op ieder gewenst moment is ook mogelijk.

Programma 2019/2020 

Programma 2020/2021 (staat onder dit programma)

  
1. Je eigen persoonlijke groei als arboprofessionalDatum
  
Dag 1 – Introductie. Hoe ziet het beroep er uit? Welke leerstrategie past bij jezelf?23/05/2019
Dag 2 – Verkennen van je arbeidsmarkt24/05/2019
  
2. Trends rond arbeid, gezondheid en inzetbaarheidDatum
  
Dag 1 – Waar liggen de ambities in bedrijven?19/06/2019
Dag 2 – Arbobeleid en integraal gezondheidsmanagement20/06/2019
Dag 3 – Psychosociale arbeidsbelasting04/07/2019
Dag 4 – Van verzuimbeleid naar inzetbaarheid05/07/2019
  
3. Veranderkundig adviserenDatum
  
Dag 1 – Scholen in de veranderkunde05/09/2019
Dag 2 – Hoe verander je organisaties en mensen?06/09/2019
Dag 3 – Jezelf, advieskunde en het adviesproces19/09/2019
Dag 4 – De gereedschapskist bij veranderprocessen20/09/2019
Dag 5 – Hoe richt je een verandering in?03/10/2019
Dag 6 – Consultatie dag en supervisie04/10/2019
  
4. Kritisch omgaan met wetenschap en onderzoekDatum
  
Dag 1 – Het ontwerpen van een onderzoek31/10/2019
Dag 2 – Van doel naar verbeterprojecten01/11/2019
Dag 3 – Betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid14/11/2019
Dag 4 – Kritisch omgaan met meet-instrumenten15/11/2019
Dag 5 – Kwalitatieve verkenningen en opzetten onderzoek28/11/2019
Dag 6 – Consultatie, reflectie en presentatie29/11/2019
  
5. De competenties van de A&O-adviseur als kerndeskundigeDatum
  
Dag 1 – Kennis uitwisseling en try-out van eigen houding en competenties t.a.v. kerndeskundigheid09/01/2020
Dag 2 – Risico-inventarisatie (RI&E) uitvoeren10/01/2020
Dag 3 – Toetsen van de RI&E23/01/2020
Dag 4 – Verzuimanalyse, inzetbaarheid en maatregelen24/01/2020
Dag 5 – Belasting-belastbaarheid, meten van werkdruk06/02/2020
Dag 6 – Uitwisseling a.d.h.v. eigen presentaties en praktijkopdrachten07/02/2020
  
6. Organisatie en bedrijfskundeDatum
  
Dag 1 – Discussie n.a.v. ingebrachte startliteratuur + try-out o.b.v. eigen houding en competenties05/03/2020
Dag 2 – Inzicht in de continue discussie over beheersing, macht versus volwassen arbeidsrelatie.05/03/2020
Dag 3 – Bedrijfskundige aanpakken, Lean, Agile, Six Sigma etc19/03/2020
Dag 4 – Het organiseren van werk met gebruikmaken van sociotechnische benaderingen20/03/2020
Dag 5 – Arbeidsinhoud en -organisatie en de aanpak van werkdruk en kwaliteit: vijf mogelijkheden02/04/2020
Dag 6 – Integrale organisatievernieuwing en intervisie03/04/2020
  
7. Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuurDatum
  
Dag 1 – De theorie: wat brengt een individu in beweging?23/04/2020
Dag 2 – De praktijk: het herkennen en beïnvloeden van gedrag24/04/2020
Dag 3 – Analyseren en waar mogelijk verbeteren van leiderschapsstijlen07/05/2020
Dag 4 – Theorie en praktijk begrijpen en beïnvloeden van specifieke cultuurkenmerken08/05/2020
Dag 5 – Veranderstrategie, weerstand en het proces18/05/2020
Dag 6 – Aan de slag met interventies en intervisies 19/05/2020
  
8. Leren, coachen en ontwikkelenDatum
  
Dag 1 – Visies, en keuzes voor leerprocessen a.d.h.v. het opzetten van workshops en trainingen11/06/2020
Dag 2 – Inzicht in het herkennen en inzetten van leer-instrumenten12/06/2020
Dag 3 – Groepsdynamica en kenmerken van coaching25/06/2020
Dag 4 – Praktisch aan de slag: trainingen ontwikkelen en je eigen rol als trainer/docent26/06/2020
  
9. Reflectie op implementatie in de praktijkDatum
  
Dag 1 – Visie/ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van je eigen leerproces10/09/2020
Dag 2 – Bespreking en verdieping van je interventiekunde11/09/2020
Dag 3 – Competenties van de management consultantn.t.b.
Dag 4 – Praktische voorbereiding van je eindpresentatie en de onderliggende documentatien.t.b.
  
Examendonderdag 10/12/2020 en
donderdag 10/06/2021

Planning opleiding 2020-2021

UrenSBUDatum (do-vr)
1.  De arboprofessional: jijzelf en je wenkend perspectief
Dag 1: Wie ben je als adviseur, waar sta je nu en waar wil je komen?80,214 mei 2020
Dag 2: De verkenning van je groei-mogelijkheden in je arbeidsmarkt80,215 mei 2020
Reflectieverslag60,1
Module opdracht: persoonlijk ontwikkelplan240,6
Lezen literatuur160,4
2.  Trends rond arbeid, gezondheid en inzetbaarheid
Dag 1: Waar liggen de ambities van en in bedrijven?80,218 juni 2020
Dag 2: Arbobeleid en integraal gezondheidsmanagement80,219 juni 2020
Dag 3: Psychosociale arbeidsbelasting80,22 juli 2020
Dag 4: Van verzuimbeleid naar inzetbaarheid80,23 juli 2020
Reflectieverslag60,1
Module opdracht: concrete trendanalyse240,6
Lezen literatuur160,4
3.  Veranderkundig adviseren
Dag 1: Scholen in de veranderkunde80,23 sept 2020
Dag 2: Organisatiekenmerken en verander-methodieken80,24 sept 2020
Dag 3: Jezelf, advieskunde en het adviesproces80,217 sept 2020
Dag 4: De gereedschapskist voor draagvlak bij veranderprocessen80,218 sept 2020
Dag 5: Hoe richt je een verandering in?80,21 okt 2020
Dag 6: Consultatie en reflectie80,22 okt 2020
Reflectieverslag60,1
Module opdracht:320,8
Lezen literatuur160,4
    

Start van het praktijk laboratorium

De doelstelling van de NAAW is om het onderwijs een dynamisch karakter te geven waarbij de kennis en ervaring van de docenten richtinggevend zijn maar waarbij gestreefd wordt naar een actieve en dynamische inbreng en verwerking door de cursisten zelf. De lessen hebben daarom het karakter van een “werkplaats” waarin de cursisten met elkaar werken aan hun verdere ontwikkeling.

4. Kritisch omgaan met wetenschap en onderzoek
Dag 1: Het ontwerpen van een onderzoek80,229 okt 2020
Dag 2: Van doel naar verbeterprojecten80,230 okt 2020
Dag 3: Betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid80,212 nov 2020
Dag 4: Kritisch omgaan met theoretische modellen en meetinstrumenten80,213 nov 2020
Dag 5: Kwalitatieve verkenning en opzetten van een onderzoek80,226 nov 2020
Dag 6: Consultatie en presentatie80,227 nov 2020
Reflectieverslag60,1 
Module opdracht: kritisch kijken naar onderzoek240,6 
Lezen literatuur160,4 
    
5. De competenties van de A&O deskundige als kerndeskundige   
Dag 1: De moderne kijk op arbeid80,27 jan 2021
Dag 2: Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)80,28 jan 2021
Dag 3: Het toetsen van de RI&E80,221 jan 2021
Dag 4: Van verzuim naar volwassen arbeidsrelatie80,222 jan 2021
Dag 5: Van psychosociale arbeidsbelasting naar bevlogenheid80,24 feb 2021
Dag 6: Uitwisseling n.a.v. presentaties praktijkopdracht80,25 feb 2021
Reflectieverslag60,1
Lezen literatuur160,2
Module opdracht: opzet en toetsen van een RI&E240,3
6.  Organisatiekunde en bedrijfskunde
Dag 1: Bedrijfskundige eisen en ambities bij de inzet van arbeid80,24 maart 2021
Dag 2: Rijnlandse en Angelsaksische kijk op organiseren80,25 maart 2021
Dag 3: Trends in de bedrijfskunde: Lean, Scrum, SIX Sigma of Agile80,218 maart 2021
Dag 4: Sociotechniek en de kwaliteit van arbeid80,219 maart 2021
Dag 5: De bekende 4 aspecten van arbeid en meer dan dat…80,231 maart 2021
Dag 6: Uitwisseling en verdieping praktijkopdracht & intervisie80,21 april 2021
Reflectieverslag60,2
Lezen literatuur160,4
Module opdracht: een bedrijfskundige analyse voor beter werk240,6
7.  Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuur
Dag 1: Wat brengt een individu in beweging?80,222 april 2021
Dag 2: Arbeidsociologische en psychologische visies op werk80,223 april 2021
Dag 3: Subculturen en specifieke cultuurkenmerken80,210 mei 2021
Dag 4: Veranderstrategie & weerstand80,211 mei 2021
Dag 5: Participerende verbetertrajecten en leiderschapsstijlen80,220 mei 2021
Dag 6: Uitwisseling en verdieping praktijk opdracht & intervisie80,221 mei 2021
Reflectieverslag60,2
Lezen literatuur160,4
Module opdracht: een cultuuranalyse plus verbetervoorstel240,6
8. Leren, coachen en ontwikkelen
Dag 1: Leerprocessen bij volwassenen en groepsdynamica80,210 juni 2021
Dag 2: Leren & diversiteiten in leer-instrumenten80,211 juni 2021
Dag 3: Coachen van mensen80,224 juni 2021
Dag 4: Uitwisseling en presentaties opzet workshop of training80,225 juni 2021
Reflectieverslag60,2
Lezen literatuur160,4
Praktijkopdracht: beargumenteerde opzet van een leerprogramma240,6
9.  Reflectie op theorie en praktijk, afronding praktijklaboratorium
Dag 1: Visie/ontwikkeling en evaluatie80,29 sept 2021
Dag 2: Verdieping en begeleiding bij het evaluerend stageverslag80,210 sept 2021
Dag 3: Verdieping en begeleiding bij een inhoudelijk paper80,2In overleg
Dag 4: Presentaties en leergesprekken paper en stageverslag80,2In overleg
Afronding intervisie60,2 
Evaluatie verslag en integratie praktijkopdrachten50013
Inhoudelijk paper561,4 
Mentorgesprekken en reflectieverslagen320,6
Examen aan de hand van je portfolio80,29 december 2021 9 juni 2022
Totaal aantal uren SBU128031,6