Arbobeleid, kwaliteit van het werk en goed en prettig werken

De Arbowetgeving in Nederland is gericht op veilig en gezond werken. En dan met name op het opsporen en aanpakken van tekortkomingen, zg arbeidsrisico’s.

Dat is belangrijk en nuttig. En om op dat terrein wat te bereiken is zeker de moeite waard.
Tegelijkertijd zie je dat nogal wat bedrijven en instellingen daar moeite mee hebben. Ze herkennen de lijsten met risico’s niet. Of ze vinden het systeem van werken (Plan-Do-Check-Act) te moeilijk of te dwingend.

Er zijn gelukkig genoeg bedrijven die goed aan de gang zijn, Maar bij nogal wat bedrijven zijn er geen RI&E’s of liggen ze in de la.

De vraag is dan: hoe wek je interesse en hoe stimuleer je dat de mensen meer werk maken van werken aan werk?
Een eerste stap is dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen arbeidsrisico’s en kwaliteit van het werk.

Risico’s wegnemen betekent nog niet dat de mensen gezond, goed en gemotiveerd kunnen werken. Daar is meer voor nodig. Denk je aan risico’s dan is het hoogs haalbare: geen risico’s. Je komt dan van -1 naar 0.

In de praktijk blijkt dat bedrijven en mensen geïnteresseerd raken als het om méér gaat dan dat. Als je bij hen insteekt met de vraag: wat is er nodig om goed te kunnen werken? komt er veel naar boven. En raken mensen betrokken en enthousiast. We noemend dat “de methode Rendement op Arbeid (ROA).

Zo zet de A&O-deskundige een extra stap naar voren. Spannend is dat er bij elk bedrijf weer andere mogelijkheden zijn om daar verder mee te komen.