Externe publicaties

Externe publicaties

Op deze pagina vind je een selectie van kennisbronnen voor het werken aan kwaliteit van de arbeid. De achtergrond van onze selectie is gebaseerd op de volgende criteria:

1 – De links voor basiskennis
2 – De verdieping, bijvoorbeeld het WRR-rapport over intensivering van het werk
3 – Overzichtspublicaties: trends en theoretische stromingen
3.1 – De sociotechnische stroming
3.2 – De praktische arbeidprocesbenadering
4 – De individu gerichte benadering, waaronder het JDR-model
5 – Professionaliteit in de publieke sector

6 – Actuele ….

In het door de NAAW ontwikkelde model van de Volwassen ArbeidsRelatie (VAR) is alle hier genoemde praktische en theoretische kennis zo goed mogelijk geïntegreerd.

2 – De verdieping: overzichtsanalyses en trends

Er ligt een vraag van de overheid, geïnspireerd door het WRR-rapport “Het betere werk. Een maatschappelijke opdracht” zoals de WRR dat formuleert:

2.1 Ontwikkel een programmatische aanpak voor goed werk in bedrijven en instellingen
2.2 Versterk de positie van werkenden binnen arbeidsorganisaties

Daarbij denkt de WRR aan de invloed van technologie, flexibilisering en intensivering van werk. De cijfers die daarbij door TNO over de kwaliteit van het werk zijn gepubliceerd (zie ook op deze site) laten zien dat daar nog heel veel te doen is. Daar moeten A&O-deskundigen dus wat mee.

3 Theoretische stromingen over de kwaliteit van het werk en hun praktische mogelijkheden

Tegelijkertijd is te zien dat – bij een aantal instellingen en professionals – de arbozorg de weg een beetje is kwijtgeraakt. Niet de kwaliteit van het werk maar het arbozorgsysteem lijkt wel centraal te staan. Van daaruit terugredeneren naar de oorzaken van problemen is moeilijk. Dat is niet helemaal “werken volgens de bedoeling”. Arboprofessionals kunnen zich beter positioneren in het midden van het veld dan aan de rand. Een bron-aanpak is beter dan secundaire preventie zonder dat de oorzaken worden weggenomen.
Daartoe vind je hier een aantal links, onderverdeeld in de volgende rubrieken:

Theoretische stromingen over de kwaliteit van het werk

3.1 De sociotechnische stroming geeft handvaten voor analyse en aanpak van problemen die te maken hebben met de kwaliteit van taken en functies en de mate van autonomie van werknemers. Zijn er mogelijkheden om door taakverrijking, taakverdieping of zelfstandige teams de kwaliteit te verbeteren en mentale belasting terug te dringen?

3.2 De praktische arbeidsprocesbenadering geeft zicht op hoe arbeidsorganisaties zich kunnen richten op het faciliteren van het werk. Het bekendst is “het nieuwe organiseren”. Maar ook “horizontaal organiseren” en de ideeënwereld rond het project “het slimste bedrijf van Nederland” horen daarbij. Verbeterteams en proces-analyses zijn daarbij goede instrumenten.

cover30-Kijken-ontleden-verbeteren

HRM-toepassingen van een digitale job crafting applicatie

Onderdeel: 7. HET INDIVIDU
Dr. L. Dorenbosch

Aflevering 67 HRM in de Praktijk december 2013

slimmer organiseren

Slimmer organiseren voorkomt stress

Frank Pot en Peter Smulders

TNO

Zeggenschap 4-2014

4 Theoretische meer individu gerichte stromingen

De individuele benadering wijst op de mogelijkheden om op individueel – en soms op teamniveau – energiekostende factoren te voorzien van passende energiebronnen.

Het JDR-model is het bekendste voorbeeld. Hierbij past ook de eis van de Arbowet dat het werk moet overeenkomen met de ambities en bekwaamheden van de medewerker. Los daarvan hoort ook het streven naar groepsgewijze of individuele duurzame inzetbaarheid tot deze rubriek.

Daily strengths use and employee well-being: The moderating role of personality

Arnold B. Bakker1 , Jørn Hetland, Olav Kjellevold Olsen and Roar Espevik

5 – Professionaliteit in de (semi)publieke sector

In de (semi)publieke sector is een theoretisch niet goed benoembare psychische arbeidsbelasting ontstaan. Door budgettering of regelgeving ontstaat er soms een mismatch tussen de aan organisaties opgelegde doelstellingen en de ambities die redelijkerwijs leven bij medewerkers.

cover de professionele professional

De professionele professional

De andere kant van het debat over ruimte voor professionals