De ambities van de NAAW

De ambities van de NAAW

Streven naar kwaliteit binnen de opleiding

De NAAW heeft twee duidelijke kwaliteitsambities. De NAAW is een leerinstituut en tegelijkertijd een leer- en ontwikkel-omgeving.

Dat betekent dat het streven naar kwaliteit van en binnen de opleiding wordt aangevuld met kwaliteits-activiteit op het vakgebied als geheel en met ondersteuning van de professionals in het veld.

NAAW locatie Ravensteijn

Leer-instituut

De kern van de ambities is dat professionals de kennis en ervaring opdoen om trefzeker en met persoonlijk succes hun weg te vinden op het terrein van arbeid en gezondheid.

Elk onderdeel van de studie begint met een oriëntatie op de theorie vanuit de confrontatie ervan met de eigen praktijk.

De vraag is steeds: welke theorieën, visies en ontwikkelings(on)mogelijkheden schuilen achter de praktijk in bedrijven of achter voorgeschreven of veel gebruikte instrumenten?

Intervisie

Met meteen daarna de vraag: wat kan dat betekenen voor de eigen praktijk en de eigen ontwikkeling van de deelnemers aan de opleiding.

Elke deelnemer stelt een eigen leerbrief op en krijgt vervolgens een mentor (naar eigen keuze) die de deelnemer bijstaat t.a.v. studeerbaarheid en zijn haar ontwikkeling.

Elk onderdeel van de opleiding wordt afgesloten met intervisie. Bij werkopdrachten worden studenten door de kerndocenten waar nodig of gewenst actief bijgestaan.

'Trefzeker en met succes je weg vinden op het terrein van arbeid en gezondheid'

Ontwikkelomgeving

Vanaf de helft van de opleiding krijgt de opleiding het karakter van een arbolaboratorium, d.w.z. dat theorie, discussie en uitwisseling gekoppeld wordt aan de eigen praktijk van de deelnemer. Zodoende gaan leren, praktijk en persoonlijke ontwikkeling samen.

De kerndocenten en de gastdocenten leveren jaarlijks in woord en geschrift een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied.

Platform voor professionals en wetenschappers

De opleiding is er op gericht ook de deelnemers op het niveau te brengen dat ze zelfstandig kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied.

Via de website (artikelen, blogs) en via de sociale media draagt de NAAW haar kennis uit en probeer een platform te zijn voor de professionals en wetenschappers.

Marktverkenning over de staat van het arbeid- en gezondheidsbeleid

Jaarlijks organiseert de NAAW een landelijke marktverkenning over de staat van het arbeid- en gezondheidsbeleid in bedrijven en over de professionele activiteiten en ontwikkelingskansen van arbeid- en organisatieadviseurs.
Tijdens maar ook na de opleiding fungeren de kerndocenten belangeloos als achterwacht voor ex-studenten die daar behoefte aan hebben.