Kerndocenten van de NAAW

“kennis en uitwisseling zorgen voor versnelling van je ervaring en groei”

Het gaat om het laten groeien van de eigen krachten van de deelnemers in hun eigen praktijk. Docenten voegen kennis en competenties toe aan de taken, ambities en verwachtingen die de deelnemers zelf hebben in hun eigen werk. Het enthousiasme dat door die methode al meteen ontstaat, zorgt binnen enkele maanden al tot nieuwe bezinning, zicht en grip. De uitwisseling met de collega-deelnemers in ons arbolaboratorium zorgt voor een verbreding waardoor een nieuwe toekomst binnen handbereik komt.”

Vincent Vrooland is naast kerndocent ook adviseur voor bedrijven en branche-instellingen. Hij is daarbij een van de weinige deskundigen die ook door de jaren heen met talloze boeken, artikelen en columns zijn ervaring doorgeeft aan anderen.

Een van zijn boeken kreeg in 2011 de publicatieprijs van de Beroepsverenging van Arbeid- en Organisatie-deskundigen. Hij is lid van het Centraal College van Deskundigen-Arbo.

“het hoge niveau van jou als Arbeids- en Organisatiedeskundige zorgt voor onderscheidend vermogen”

De huidige en toekomstige wetgeving is er op gericht dat werknemers en werkgevers zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar dan toch wel binnen de kaders van algemene bepalingen en ambities. Alleen de opleiding tot A&O-deskundige geeft daarbij toegang tot “het echte en complete werk”.

De gecertificeerde kerndeskundige is immers als enige bevoegd om met argumenten werksituaties te beoordelen en te verbeteren en daarbij met argumenten af te wijken van belangen en regelingen. De A&O-deskundige is daardoor niet alleen een goede adviseur maar ook de aangewezen professional voor succesvol ontwikkelingswerk.”

Harry is – naast kerndocent bij de NAAW – lid van het bestuur van de stichting BCD (Beheer Certificatie van Deskundigen), die de persoonscertificatie van A&O-deskundigen, Arbeidshygienisten en Hogere Veiligheidskundigen beheert.