Instrumenten

Instrumenten

De NAAW is geen instrumentenfabriek. De vele vragen “wat te doen als…” of “hoe aan de slag met…” worden in de opleiding en incompany-bijeenkomsten beantwoord op basis van maatwerk in combinatie met wetenschappelijke kennis en ervaring.

Veel tips, praktische modellen en suggesties vind je daarnaast ook in onze artikelen op de kennisbank.

Niettemin zijn er werkenderwijs een aantal instrumenten ontstaan die al jaren breed worden toegepast. Ten dele gaan die over kennisonderwerpen, ten dele ook over hulp aan en tips voor adviseurs bij hun adviesrol of het geven van workshops.

De preventie Corona-checklist

Veel organisaties hebben al een eigen coronabeleid. Maar velen ook niet. Daarom heeft de NAAW er ook een stuk over gemaakt.  Hieronder vind je de checklist. In dropbox vind je die checklist ook, en daarnaast aanvullende kennis- en praktijk-ondersteunende documentatie.

Ga naar de Preventie Corona dropbox van de NAAW

De NAAW-scan MTO/PMOscan Mens en Werkdynamiek

Het aantrekkelijke van de scan Mens en Werkdynamiek is dat hij voldoet aan twee eisen:
  • en wetenschappelijk verantwoord
  • en zorgen voor draagvlak voor verbetering.
Kernpunten zijn:
  • wat is er nodig om goed te kunnen werken met plezier en betrokkenheid en wat
  • en hoe kan je effectief iets doen als er verbetering of ontwikkeling nodig is.
Centraal staat de aandacht van organisatie en medewerkers voor elkaar. Een punt dat apart aandacht verdient: de NAAW kan alles zelf doen maar het is ook goed mogelijk dat een organisatie zelf, of arbodiensten en andere professionals, de voorbereiding en de daarop volgende aanpak overnemen. Er is een basisversie met uitbouwmodules naar het soort van gebruik. Ten behoeve van een  MTO Medewerkers-tevredenheidsonderzoek) of een PMO (Periodiek Medisch onderzoek). En ook ten behoeve van de RI&E, een preventiebeleid of zomaar een project voor verbetering van de kwaliteit van het werk  en de inzetbaarheid van de medewerkers. Naar de beschrijving en toelichting Download de flyer met meer informatie

De individuele scan Mens en Werkdynamiek

Dit is een scan die een automatisch analyse-rapport genereert voor 1 persoon. Deze scan is vrij beschikbaar.

Hij wordt gewaardeerd en gebruikt door casemanagers, coaches en andere professionals voor medewerkers die fysiek, sociaal of psychologisch niet lekker in hun vel zitten op het werk. Hij kan ook worden ingezet bij een individueel vervolg op een  PAGO- of PMO-uitslag. De scan heeft zowel oog voor de actuele situatie als voor de duurzame inzetbaarheid en mobiliteits- of verbeterwensen van medewerkers. Dankzij de doe-tips aan het eind van het rapport is hij ook bruikbaar zonder professionele begeleiding.
Na de corona-crisis, omstreeks mei 2021, organiseert de NAAW een bijscholing van een middag waarbij de scan voor eigen gebruik beschikbaar wordt. Voor nadere informatie: neem contact op met de NAAW ()

Een voorbeeld van een scanuitslag en de scan zelf zijn op te vragen bij

of

De Vroolandnorm bij verzuim en de verzuimtargetberekenaar

De Vroolandnorm is al dertig jaar een in de “Verzuimtargetberekenaar” toegepast rekenmodel voor organisaties om eigen verzuimdoelen te bepalen. Hij gaat verder en werkt preciezer dan de meer bekende Verbaannorm. Kernpunt is het onderzoeksgegeven dat t.a.v. van verzuim bedrijven in kwartielen kunnen verdeeld. De basis is: 25% van de bedrijven scoren met hun verzuim 25% lager dan het gemiddelde van hun sector of branche. Dat geeft normen die haalbaar zijn.
Daarnaast kunnen organisaties voor het bedrijf als geheel of onderdelen ervan verzuimtargets berekenen waarbij rekening wordt gehouden met onvermijdelijke invloeden van leeftijd, functieniveau, geslacht en bedrijfsgrootte.

De Vroolandnorm wordt jaarlijks bijgesteld en geijkt in en voor diverse sectoren en branches. Het instrument is hieronder gratis te downloaden.

Download de Vroolandnormberekenaar 2020
Download Een praktisch dashboard voor verzuimregistratie

Powerplay gereedschap voor mens en bedrijf

Toelichting
Er is op veel aandachtsgebieden een omslag naar een meer positieve insteek bij organisatieverbetering. Het vertrekpunt is dan: wat gaat er al goed, welke verbeteringen zijn er mogelijk en wie kunnen we daar bij betrekken.

Die positieve insteek telt talrijke varianten. Vaak wordt alleen naar personen gekeken. En soms naar de positieve kanten voor het werk en het bedrijf.  In de hier opgenomen documenten wordt een combinatie gemaakt van aandacht voor werk, werkprocessen en persoonlijke waarden en mogelijkheden.

Organisatieontwikkeling met positieve psychologie als krachtbron
Hieronder kan je een voorbeeldwerkwijze downloaden van een manier van werken voor leidinggevenden waar leiding en medewerkers blij en energiek van worden. De hoofdlijn van de methodiek wordt in anderhalve bladzij uit de doeken gedaan. Daarnaast vind je een artikel waaruit blijkt waarom en hoe dat werkt. Centraal staat een onderdeel van de positieve psychologie: de Appreciative Inquiry-methode

Download Een praktijkgids  voor projecten over inzetbaarheid en energie

Hulpboekjes voor professionals in organisaties

In nogal wat sectoren wordt gedacht aan hulpboekjes voor medewerkers, HR of leidinggevenden voor algemene of specifieke problemen of verbeterboekjes. Allemaal nuttig en creatief. Die zijn vanuit de NAAW-docenten en studenten ook vaak gemaakt.  Hieronder vind je er een reeks. Je kan ze downloaden en direct gebruiken. Maar eigenlijk denken we dat je in die boekjes vooral ideeën vindt voor workshops over specifieke onderwerpen. Blader ze door en pak de ideeën er in op voor een eigen plan, visie, projectje of workshop. Hoe krijg je een team enthousiast? Wat heb je nodig om goed te kunnen werken? Wat doe je bij stress of andersoortige psychische klachten? Wat is tijdcontingent reïntegreren? Veel plezier er mee!

Download de methodiek van het positieve basisgesprek
Download De verzuim-gereedschapskist voor leidinggevenden: 10 one-page suggesties
Download De gereedschapskist Sterk in je werk voor werknemers