Erkenning en certificatie

Erkenning en certificatie

Certificatie volgens de wet 

De NAAW is de enige erkende en complete A&O-opleiding in Nederland.

De certificatie-eisen persoonscertificatie Master in Arbeids-en Organisatiekunde zijn sinds 2012 onderwerp van een langlopende discussie die nog steeds niet is afgerond. Bestuurlijk gezien is de oude regeling van 2012 van kracht bestaande uit: 

  • Eisen te stellen aan opleidingen en opleidingsinstituten
  • Eisen te stellen aan de certificaathouder
  • Herregistratie eisen A&O deskundige

De uitwerking hiervan is terug te vinden op de website van de betreffende Beheerstichting BCD.nl

NAAW locatie Ravensteijn

http://www.ooa.nlCertificatie bij de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa)

De A&O opleiding van de NAAW is als opleiding door de Ooa geaccrediteerd.
Afgestudeerden voor de A&O opleiding bij de NAAW hebben recht op de door de Ooa uitgegeven titel CMC (Certified Management Consultant). Voor het onderhouden van de CMC titel is het vereist om jaarlijks PE punten te behalen. Dit kan door het volgen van intervisie en PE erkende opleidingen via de Ooa. 

logo orde van organisatie adviseurs

Zie daarvoor de site van de Ooa.