Erkenning en certificatie

Erkenning en certificatie

Certificatie volgens de wet 

De NAAW is de enige erkende en complete A&O-opleiding in Nederland.

De certificatie-eisen persoonscertificatie Master in Arbeids-en Organisatiekunde zijn sinds 2012 onderwerp van een langlopende discussie die nog steeds niet is afgerond. Bestuurlijk gezien is de oude regeling van 2012 van kracht bestaande uit: 

  • Eisen te stellen aan opleidingen en opleidingsinstituten
  • Eisen te stellen aan de certificaathouder
  • Herregistratie eisen A&O deskundige

De uitwerking hiervan is terug te vinden op de website van de betreffende Beheerstichting BCD.nl

NAAW locatie Ravensteijn

Certificatie bij de Orde van Organisatieadviseurs (OOa)

De NAAW is als opleiding door de OOa gecertificeerd.
Afgestudeerden bij de NAAW hebben recht op de door de OOa uitgegeven titel CMC (Certified Management Consultant). Deze vergt wel onderhoud.

logo orde van organisatie adviseurs

Zie daarvoor de site van de OOa.