Data en planning

Neem even telefonisch of per mail contact op om te bespreken of instromen nog mogelijk is.
Het volgen van losse modules is altijd mogelijk.

Planning opleiding 2022-2023

8. Leren, coachen en ontwikkelen    
Dag 1: Inzicht in leren en leerinstrumenten80,27 sept 2023 
Dag 2: Coachen van mensen80,28 sept 2023 
Dag 3: Hoe geef ik een goede en aantrekkelijke workshop80,221 sept 2023 
Dag 4: Oefenen met uiteenlopende werkvormen80,222 sept 2023 
Intervisie dag  28 sept 2023 
Reflectieverslag60,2  
Lezen literatuur160,4  
Praktijkopdracht: beargumenteerde opzet van een leerprogramma240,6  
     
9.  Reflectie op theorie en praktijk tijdens je opleiding    
Dag 1: Kiezen van onderwerp voor je stageverslag en paper80,212 okt 2023 
Dag 2: Wetenschappelijk argumenteren en schrijven80,213 okt 2023 
Maatwerk begeleiding voor stageverslag en paper60,2  
     
Evaluatie verslag en integratie praktijkopdrachten50013  
Inhoudelijk paper561,4  
Mentorgesprekken en reflectieverslagen320,6  
Examen aan de hand van je portfolio80,214 dec 2023 
Totaal aantal uren SBU128031,6  
     
 

Opleiding 2023-2024

Urendatum
    
Module1. De Arbo professional: jezelf en je werkend perspectief  
Dag 1:Kennismaking met elkaar, waar sta je nu en wat zijn je ambities?811 mei 2023
Dag 2:De markt-oriëntatie en je persoonlijke ontwikkelplan812 mei 2023
 Reflectieverslag6 
 Module-opdracht: een persoonlijk plan en je toekomstgerichte marktanalyse24 
 Lezen literatuur8 
    
Module2.  Trends rond arbeid, gezondheid en inzetbaarheid  
Dag 1:Artikel 3 en de strekking van de Arbowet825 mei 2023
Dag 2:Van Arbobeleid naar RI&E en Arbomanagementsystemen826 mei 2023
Dag 3:Kijken, meten en aanpak bij de kwaliteit van het werk88 juni 2023
Dag 4:Van verzuimbeleid naar inzetbaarheid89 juni 2023
Dag 5: PSA ontwikkelingen822 juni 2023
Dag 6:De nieuwste ontwikkelingen rond het JDR model en de richting werkgeluk823 juni 2023
 Module-opdracht24 
 Reflectieverslag6 
 Lezen literatuur24 
    
Module3.  Veranderkundig adviseren  
Dag 1:De verschillende scholen in veranderkundig adviseren814 september 2023
Dag 2:Jouw gereedschapskist voor draagvlak en succes815 september 2023
Dag 3:Organisatiekenmerken en passende verander-methodieken828 september 2023
Dag 4:Jezelf, advieskunde en het adviesproces829 september 2023
Dag 5: Opzetten en implementatie van adviesprocessen 812 oktober 2023
Dag 6:Intervisie: discussie, consultatie en reflectie813 oktober 2023
 Module-opdracht24 
 Reflectieverslag6 
 Lezen literatuur24 
    
 Start van het praktijklaboratorium
De doelstelling van de NAAW is om het onderwijs een dynamisch karakter te geven waarbij de kennis en ervaring van de docenten richtinggevend zijn maar waarbij gestreefd wordt naar een actieve en dynamische inbreng en verwerking door de cursisten zelf. De lessen hebben daarom het karakter van een “werkplaats” waarin de cursisten met elkaar werken aan hun verdere ontwikkeling.
  
    
Module4. Kritisch omgaan met wetenschap en onderzoek  
Dag 1:Het ontwerpen van een goed onderzoek82 november 2023
Dag 2:Kennis van en goed gebruiken van toegepast onderzoek83 november 2023
Dag 3:Betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid816 november 2023
Dag 4:Kritisch omgaan met theoretische modellen en meetinstrumenten817 november 2023
Dag 5: Kwalitatieve verkenningen en opzetten onderzoek8LET OP  woensdag 29 november 2023
Dag 6:Discussie en consultatie bij een eigen presentatie830 november 2023
 Module-opdracht24 
 Reflectieverslag6 
 Lezen literatuur16 
    
Module5. De competenties van de A&O deskundige als kerndeskundige  
Dag 1:De moderne kijk op kwaliteit van de arbeid van de Arbowet811 januari 2024
Dag 2:De opzet en de uitvoeren van een RIE812 januari 2024
Dag 3:De thema’s en de rol voor de kerndeskundige bij het toetsen van de RIE825 januari 2024
Dag 4:Uitvoering en toetsing van verdiepend onderzoek en plannen van aanpak826 januari 2024
Dag 5: De kerndeskundigheid van de A&O-er bij PSA-thema’s88 februari 2024
Dag 6:Discussie en consultatie bij een eigen presentatie van een toetsing89 februari 2024
 Module-opdracht24 
 Reflectieverslag6 
 Lezen literatuur16 
    
Module6.  Organisatiekunde en bedrijfskunde  
Dag 1:Rijnlandse en Angelsaksische kijk op organiseren821 maart 2024
Dag 2:Beleving van arbeid en de trends bij actuele management strategieën822 maart 2024
Dag 3:Trends in de bedrijfskunde: Lean, Scrum, SIX Sigma of Agile84 april 2024
Dag 4:Slimmer organiseren 1: sociotechniek en de organisatie van arbeid85 april 2024
Dag 5: Slimmer organiseren 2: sociotechniek en bedrijfsstructuur818 april 2024
Dag 6:Intervisie projectmanagement: positieve en  negatieve ervaringen 19 april 2024
Dag 7:Hoe doen ze het in de betere bedrijven?825 april 2024
 Module-opdracht24 
 Reflectieverslag6 
 Lezen literatuur24 
    
Module7.  Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuur  
Dag 1:Arbeidsociologische en psychologische visies op werk830 mei 2024
Dag 2:Veranderstrategie en weerstand bij verbeterprocessen831 mei 2024
Dag 3:Wat brengt een individu in beweging?813 juni 2024
Dag 4:Aan de slag met veranderen814 juni 2024
Dag 5: Participerende verbetertrajecten en leiderschapsstijlen827 juni 2024
Dag 6:Intervisie: discussie, consultatie en reflectie828 juni 2024
 Module-opdracht24 
 Reflectieverslag6 
 Lezen literatuur24 
    
Module8. Leren, coachen en ontwikkelen  
Dag 1:Inzicht in leren en leerinstrumenten 812 september 2024
Dag 2:Coachen van mensen 813 september 2024
Dag 3:Hoe geef ik een goede en aantrekkelijke workshop826 september 2024
Dag 4:Oefenen met uiteenlopende werkvormen 827 september 2024
    
 Module-opdracht24 
 Reflectieverslag6 
 Lezen literatuur16 
    
Module9.  Reflectie op theorie en praktijk tijdens je opleiding  
Dag 1:Intervisie en evaluatie: discussie, consultatie en reflectie83 oktober 2024
Dag 2:Kiezen van onderwerpen voor je stageverslag en paper 817 oktober 2024
Dag 3:Wetenschappelijk argumenteren en schrijven 818 oktober 2024
ONLINEWekelijks mogelijkheid tot online begeleiding16 
 Evaluatie-/stageverslag en integratie praktijkopdrachten500 
 Inhoudelijk paper56 
 Mentorgesprekken en reflectieverslagen32 
 Examen aan de hand van je portfolio8 
    
 Totaal aantal Uren SBU1364