Data en planning

Neem even telefonisch of per mail contact op om te bespreken of instromen nog mogelijk is.
Het volgen van losse modules is altijd mogelijk.

Planning opleiding 2021-2022

 UrenSBUDatum (do-vr)
1.  De arboprofessional: jijzelf en je wenkend perspectief   
Dag 1: Wie ben je als adviseur, waar sta je nu en waar wil je komen?80,227 mei 2021
Dag 2: De verkenning van je groei-mogelijkheden in je arbeidsmarkt80,228 mei 2021
Reflectieverslag60,1 
Module opdracht: persoonlijk ontwikkelplan en een toekomst gerichte marktanalyse240,6 
Lezen literatuur160,4 
    
2.  Trends rond arbeid, gezondheid en inzetbaarheid   
Dag 1: Waar liggen de ambities van en in bedrijven?80,217 juni 2021
Dag 2: Arbobeleid en integraal gezondheidsmanagement80,218 juni 2021
Dag 3: Psychosociale arbeidsbelasting80,21 juli 2021
Dag 4: Van verzuimbeleid naar inzetbaarheid80,22 juli 2021
Reflectieverslag60,1 
Module opdracht: concrete trendanalyse240,6 
Lezen literatuur160,4 
    
3.  Veranderkundig adviseren   
Dag 1: Scholen in de veranderkunde80,216 sept 2021
Dag 2: Organisatiekenmerken en verander-methodieken80,217 sept 2021
Dag 3: Jezelf, advieskunde en het adviesproces80,230 sept 2021
Dag 4: De gereedschapskist voor draagvlak bij veranderprocessen80,21 okt 2021
Dag 5: Hoe richt je een verandering in?80,214 okt 2021
Dag 6: Consultatie en reflectie80,215 okt 2021
Reflectieverslag60,1 
Module opdracht: evaluatie en/of opzet van een adviestraject320,8 
Lezen literatuur160,4 
    

Start van het praktijk laboratorium

De doelstelling van de NAAW is om het onderwijs een dynamisch karakter te geven waarbij de kennis en ervaring van de docenten richtinggevend zijn maar waarbij gestreefd wordt naar een actieve en dynamische inbreng en verwerking door de cursisten zelf. De lessen hebben daarom het karakter van een “werkplaats” waarin de cursisten met elkaar werken aan hun verdere ontwikkeling.

4. Kritisch omgaan met wetenschap en onderzoek   
Dag 1: Het ontwerpen van een onderzoek80,211 nov 2021
Dag 2: Van doel naar verbeterprojecten80,212 nov 2021
Dag 3: Betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid80,225 nov 2021
Dag 4: Kritisch omgaan met theoretische modellen en meetinstrumenten80,226 nov 2021
Dag 5: Kwalitatieve verkenning en opzetten van een onderzoek80,29 dec 2021
Dag 6: Consultatie en presentatie80,210 dec 2021
Reflectieverslag60,1 
Module opdracht: kritisch kijken naar onderzoek240,6 
Lezen literatuur160,4 
    
5. De competenties van de A&O deskundige als kerndeskundige   
Dag 1: De moderne kijk op arbeid80,213 jan 2022
Dag 2: Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)80,214 jan 2022
Dag 3: Het toetsen van de RI&E80,227 jan 2022
Dag 4: Van verzuim naar volwassen arbeidsrelatie80,228 jan 2022
Dag 5: Van psychosociale arbeidsbelasting naar bevlogenheid80,210 feb 2022
Dag 6: Uitwisseling n.a.v. presentaties praktijkopdracht80,211 feb 2022
Reflectieverslag60,1 
Lezen literatuur160,2 
Module opdracht: opzet en toetsen van een RI&E240,3 
    
6.  Organisatiekunde en bedrijfskunde   
Dag 1: Bedrijfskundige eisen en ambities bij de inzet van arbeid80,210 maart 2022
Dag 2: Rijnlandse en Angelsaksische kijk op organiseren80,211 maart 2022
Dag 3: Trends in de bedrijfskunde: Lean, Scrum, SIX Sigma of Agile80,224 maart 2022
Dag 4: Sociotechniek en de kwaliteit van arbeid80,225 maart 2022
Dag 5: De bekende 4 aspecten van arbeid en meer dan dat…80,27 april 2022
Dag 6: Uitwisseling en verdieping praktijkopdracht & intervisie80,28 april 2022
INTERVISIEDAG80,2ntb
Reflectieverslag60,2 
Lezen literatuur160,4 
Module opdracht: een bedrijfskundige analyse voor beter werk240,6 
7.  Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuur   
Dag 1: Wat brengt een individu in beweging?80,221 april 2022
Dag 2: Arbeidsociologische en psychologische visies op werk80,222 april 2022
Dag 3: Subculturen en specifieke cultuurkenmerken80,212 mei 2022
Dag 4: Veranderstrategie & weerstand80,213 mei 2022
Dag 5: Participerende verbetertrajecten en leiderschapsstijlen80,224 mei 2022 (di)
Dag 6: Uitwisseling en verdieping praktijk opdracht & intervisie80,225 mei 2022(woe)
Reflectieverslag60,2 
Lezen literatuur160,4 
Module opdracht: een cultuuranalyse plus verbetervoorstel240,6 
    
8. Leren, coachen en ontwikkelen   
Dag 1: Leren & diversiteiten in leer-instrumenten80,216 juni 2022
Dag 2: Coachen van mensen80,217 juni 2022
Dag 3: Leerprocessen bij volwassenen en groepsdynamica80,230 juni 2022
Dag 4: Uitwisseling en presentaties opzet workshop of training80,21 juli 2022
Intervisie dag80,27 juli 2022
Reflectieverslag60,2 
Lezen literatuur160,4 
Praktijkopdracht: beargumenteerde opzet van een leerprogramma240,6 
    
9.  Reflectie op theorie en praktijk, afronding praktijklaboratorium   
Dag 1: Visie/ontwikkeling en evaluatie80,28 sept 2022
Dag 2: Verdieping en begeleiding bij het evaluerend stageverslag80,29 sept 2022
Dag 3: Verdieping en begeleiding bij een inhoudelijk paper80,2In overleg
Dag 4: Presentaties en leergesprekken paper en stageverslag80,2In overleg
Afronding intervisie60,2 
    
Evaluatie verslag en integratie praktijkopdrachten50013 
Inhoudelijk paper561,4 
Mentorgesprekken en reflectieverslagen320,6 
Examen aan de hand van je portfolio80,29 dec 2022
Totaal aantal uren SBU128031,6