Data en planning

Neem even telefonisch of per mail contact op om te bespreken of instromen nog mogelijk is.
Het volgen van losse modules is altijd mogelijk.

 

Opleiding 2023-2024

datum
Module5. De competenties van de A&O deskundige als kerndeskundige 
Dag 1:De moderne kijk op kwaliteit van de arbeid van de Arbowet11 januari 2024
Dag 2:De opzet en de uitvoeren van een RIE12 januari 2024
Dag 3:De thema’s en de rol voor de kerndeskundige bij het toetsen van de RIE25 januari 2024
Dag 4:Uitvoering en toetsing van verdiepend onderzoek en plannen van aanpak26 januari 2024
Dag 5:De kerndeskundigheid van de A&O-er bij PSA-thema’s8 februari 2024
Dag 6:Discussie en consultatie bij een eigen presentatie van een toetsing9 februari 2024
Module6.  Organisatiekunde en bedrijfskunde 
Dag 1:Rijnlandse en Angelsaksische kijk op organiseren21 maart 2024
Dag 2:Beleving van arbeid en de trends bij actuele management strategieën22 maart 2024
Dag 3:Trends in de bedrijfskunde: Lean, Scrum, SIX Sigma of Agile4 april 2024
Dag 4:Slimmer organiseren 1: sociotechniek en de organisatie van arbeid5 april 2024
Dag 5:Slimmer organiseren 2: sociotechniek en bedrijfsstructuur18 april 2024
Dag 6:Intervisie projectmanagement: positieve en  negatieve ervaringen19 april 2024
Dag 7:Hoe doen ze het in de betere bedrijven?25 april 2024
Module7.  Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuur 
Dag 1:Arbeidsociologische en psychologische visies op werk30 mei 2024
Dag 2:Veranderstrategie en weerstand bij verbeterprocessen31 mei 2024
Dag 3:Wat brengt een individu in beweging?13 juni 2024
Dag 4:Aan de slag met veranderen14 juni 2024
Dag 5:Participerende verbetertrajecten en leiderschapsstijlen27 juni 2024
Dag 6:Intervisie: discussie, consultatie en reflectie28 juni 2024
Module8. Leren, coachen en ontwikkelen 
Dag 1:Inzicht in leren en leerinstrumenten12 september 2024
Dag 2:Coachen van mensen13 september 2024
Dag 3:Hoe geef ik een goede en aantrekkelijke workshop26 september 2024
Dag 4:Oefenen met uiteenlopende werkvormen27 september 2024
Module9.  Reflectie op theorie en praktijk tijdens je opleiding 
Dag 1:Intervisie en evaluatie: discussie, consultatie en reflectie3 oktober 2024
Dag 2:Kiezen van onderwerpen voor je stageverslag en paper17 oktober 2024
Dag 3:Wetenschappelijk argumenteren en schrijven18 oktober 2024
ONLINEWekelijks mogelijkheid tot online begeleiding  

Opleiding 2024-2025

Datum
Module1. De Arbo professional: jezelf en je werkend perspectief
Dag 1:Kennismaking met elkaar, waar sta je nu en wat zijn je ambities?23 mei 2024
Dag 2:De markt-oriëntatie en je persoonlijke ontwikkelplan24 mei 2024
Module2.  De Stand van de Wetenschap en de professionele dienstverlening
Dag 1:Ontwikkelingen in de Stand van de Wetenschap6 juni 2024
Dag 2:Kijken, meten en aanpak bij de kwaliteit van het werk7 juni 2024
Dag 3:Artikel 3 en de strekking van de Arbowet20 juni 2024
Dag 4:Van Arbobeleid naar RI&E en Arbomanagementsystemen21 juni 2024
Dag 5:De nieuwste ontwikkelingen rond het JDR model en de richting werkgeluk4 juli 2024
Dag 6:Van verzuimbeleid naar inzetbaarheid5 juli 2024
Module3.  Veranderkundig adviseren
Dag 1:De verschillende scholen in veranderkundig adviseren5 september 2024
Dag 2:Jouw gereedschapskist voor draagvlak en succes6 september 2024
Dag 3:Organisatiekenmerken en passende verander-methodieken19 september 2024
Dag 4:Jezelf, advieskunde en het adviesproces20 september 2024
Dag 5:Opzetten en implementatie van adviesprocessen3 oktober 2024
Dag 6:Intervisie: discussie, consultatie en reflectie4 oktober 2024
Start van het praktijklaboratorium De doelstelling van de NAAW is om het onderwijs een dynamisch karakter te geven waarbij de kennis en ervaring van de docenten richtinggevend zijn maar waarbij gestreefd wordt naar een actieve en dynamische inbreng en verwerking door de cursisten zelf. De lessen hebben daarom het karakter van een “werkplaats” waarin de cursisten met elkaar werken aan hun verdere ontwikkeling.
Module4. Kritisch omgaan met wetenschap en onderzoek
Dag 1:Het ontwerpen van een goed onderzoek14 november 2024
Dag 2:Kennis van en goed gebruiken van toegepast onderzoek15 november 2024
Dag 3:Betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid28 november 2024
Dag 4:Kritisch omgaan met theoretische modellen en meetinstrumenten29 november 2024
Dag 5:Kwalitatieve verkenningen en opzetten onderzoek12 december 2024
Dag 6:Discussie en consultatie bij een eigen presentatie13 december 2024
Module5. De competenties van de A&O deskundige als kerndeskundige
Dag 1:De moderne kijk op kwaliteit van de arbeid van de Arbowet9 januari 2025
Dag 2:De opzet en de uitvoeren van een RIE10 januari 2025
Dag 3:De thema’s en de rol kerndeskundige bij het toetsen van de RIE23 januari 2025
Dag 4:Goede uitvoering van verdiepend onderzoek24 januari 2025
Dag 5:Evaluaeren en analyseren bij de PSA-thema’s6 februari 2025
Dag 6:Discussie en consultatie bij een eigen presentatie van een toetsing7 februari 2025
Module6.  Organisatiekunde en bedrijfskunde
Dag 1:Rijnlandse en Angelsaksische kijk op organiseren6 maart 2025
Dag 2:Beleving van arbeid en de trends bij actuele management strategieën7 maart 2025
Dag 3:Trends in de bedrijfskunde: Lean, Scrum, SIX Sigma of Agile20 maart 2025
Dag 4:Slimmer organiseren 1: sociotechniek en de organisatie van arbeid21 maart 2025
Dag 5:Slimmer organiseren 2: sociotechniek en bedrijfsstructuur3 april 2025
Dag 6:Hoe doen ze het in de betere bedrijven?4 april 2025
Module7.  Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuur
Dag 1:Arbeidsociologische en psychologische visies op werk8 mei 2025
Dag 2:Veranderstrategie en weerstand bij verbeterprocessen9 mei 2025
Dag 3:Wat brengt een individu in beweging?22 mei 2025
Dag 4:Aan de slag met veranderen23 mei 2025
Dag 5:Participerende verbetertrajecten en leiderschapsstijlen5 juni 2025
Dag 6:Intervisie: discussie, consultatie en reflectie6 juni 2025
Module8. Leren, coachen en ontwikkelen
Dag 1:Inzicht in leren en leerinstrumenten19 juni 2025
Dag 2:Coachen van mensen20 juni 2025
Dag 3:Hoe geef ik een goede en aantrekkelijke workshop3 juli 2025
Dag 4:Oefenen met uiteenlopende werkvormen4 juli 2025
Module9.  Reflectie op theorie en praktijk tijdens je opleiding
Dag 1:Kiezen van onderwerpen voor je stageverslag en paper4 september 2025
Dag 2:Intervisie en evaluatie: leeropbrengsten van de opleiding en je eigen toekomstplannen5 september 2025
Dag 3:Ondersteuning bij je stageverslag en paper18 september 2025
ONLINEWekelijks online begeleiding
Evaluatie-/stageverslag en integratie praktijkopdrachten
Inhoudelijk paper
Mentorgesprekken en reflectieverslagen
Examen aan de hand van je portfolio18 december 2025