Data en planning

U kunt direct beginnen met de opleiding A&O deskundige. 
Instromen op ieder gewenst moment is bespreekbaar.

Programma A&O opleiding 2019/2020/2021

  
  
6. Organisatie en bedrijfskundeDatum
  
Dag 1 – Discussie n.a.v. ingebrachte startliteratuur + try-out o.b.v. eigen houding en competenties05/03/2020
Dag 2 – Inzicht in de continue discussie over beheersing, macht versus volwassen arbeidsrelatie.05/03/2020
Dag 3 – Bedrijfskundige aanpakken, Lean, Agile, Six Sigma etc11/06/2020
Dag 4 – Het organiseren van werk met gebruikmaken van sociotechnische benaderingen12/06/2020
Dag 5 – Arbeidsinhoud en -organisatie en de aanpak van werkdruk en kwaliteit: vijf mogelijkheden25/06/2020
Dag 6 – Integrale organisatievernieuwing en intervisie26/06/2020
  
7. Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuurDatum
  
Dag 1 – De theorie: wat brengt een individu in beweging?27/08/2020
Dag 2 – De praktijk: het herkennen en beïnvloeden van gedrag28/08/2020
Dag 3 – Subculturen en specifieke cultuurkenmerken10/09/2020
Dag 4 – Veranderstrategie en weerstand11/09/2020
Dag 5 – Participerende verbetertrajecten en leiderschap24/09/2020
Dag 6 – Aan de slag met interventies en intervisie25/09/2020
  
8. Leren, coachen en ontwikkelenDatum
  
Dag 1 – Leerprocessen bij volwassenen en groepsdynamica22/10/2020
Dag 2 – Leren en diversiteiten in leer-instrumenten23/10/2020
Dag 3 – Coachen van mensen05/11/2020
Dag 4 – Uitwisseling en presentaties opzet van een workshop of training06/11/2020
  
9. Reflectie op implementatie in de praktijkDatum
  
Dag 1 – Visie/ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van je eigen leerproces10/12/2020
Dag 2 – Bespreking en verdieping van je interventiekunde11/12/2020
Dag 3 – Competenties van de management consultantn.t.b.
Dag 4 – Praktische voorbereiding van je eindpresentatie en de onderliggende documentatien.t.b.
  
Examen aan de hand van je portfolio11 feb 2021

Planning opleiding 2020-2021

 UrenSBUDatum (do-vr)
1.  De arboprofessional: jijzelf en je wenkend perspectief   
Dag 1: Wie ben je als adviseur, waar sta je nu en waar wil je komen?80,2groep 1 18-06-2020
groep 2 02-07-2020
Dag 2: De verkenning van je groei-mogelijkheden in je arbeidsmarkt80,2groep 1 19-06-2020
groep 2 03-07-2020
Reflectieverslag60,1 
Module opdracht: persoonlijk ontwikkelplan240,6 
Lezen literatuur160,4 
    
2.  Trends rond arbeid, gezondheid en inzetbaarheid   
Dag 1: Waar liggen de ambities van en in bedrijven?80,2groep 1 03-09-2020
groep 2 17-09-2020
Dag 2: Arbobeleid en integraal gezondheidsmanagement80,2groep 1 04-09-2020
groep 2 18-09-2020
Dag 3: Psychosociale arbeidsbelasting80,2groep 1 24-09-2020
groep 2 01-10-2020
Dag 4: Van verzuimbeleid naar inzetbaarheid80,2groep 1 25-09-2020
groep 2 02-10-2020
Reflectieverslag60,1 
Module opdracht: concrete trendanalyse240,6 
Lezen literatuur160,4 
    
3.  Veranderkundig adviseren   
Dag 1: Scholen in de veranderkunde80,229-10-2020
Dag 2: Organisatiekenmerken en verander-methodieken80,230-10-2020
Dag 3: Jezelf, advieskunde en het adviesproces80,212-11-2020
Dag 4: De gereedschapskist voor draagvlak bij veranderprocessen80,213-11-2020
Dag 5: Hoe richt je een verandering in?80,226-11-2020
Dag 6: Consultatie en reflectie80,227-11-2020
Reflectieverslag60,1 
Module opdracht:320,8 
Lezen literatuur160,4 
    

Start van het praktijk laboratorium

De doelstelling van de NAAW is om het onderwijs een dynamisch karakter te geven waarbij de kennis en ervaring van de docenten richtinggevend zijn maar waarbij gestreefd wordt naar een actieve en dynamische inbreng en verwerking door de cursisten zelf. De lessen hebben daarom het karakter van een “werkplaats” waarin de cursisten met elkaar werken aan hun verdere ontwikkeling.

4. Kritisch omgaan met wetenschap en onderzoek   
Dag 1: Het ontwerpen van een onderzoek80,27 jan 2021
Dag 2: Van doel naar verbeterprojecten80,28 jan 2021
Dag 3: Betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid80,221 jan 2021
Dag 4: Kritisch omgaan met theoretische modellen en meetinstrumenten80,222 jan 2021
Dag 5: Kwalitatieve verkenning en opzetten van een onderzoek80,24 feb 2021
Dag 6: Consultatie en presentatie80,25 feb 2021
Reflectieverslag60,1 
Module opdracht: kritisch kijken naar onderzoek240,6 
Lezen literatuur160,4 
    
5. De competenties van de A&O deskundige als kerndeskundige   
Dag 1: De moderne kijk op arbeid80,24 mrt 2021
Dag 2: Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)80,25 mrt 2021
Dag 3: Het toetsen van de RI&E80,218 mrt 2021
Dag 4: Van verzuim naar volwassen arbeidsrelatie80,219 mrt 2021
Dag 5: Van psychosociale arbeidsbelasting naar bevlogenheid80,231 mrt 2021
Dag 6: Uitwisseling n.a.v. presentaties praktijkopdracht80,21 april 2021
Reflectieverslag60,1 
Lezen literatuur160,2 
Module opdracht: opzet en toetsen van een RI&E240,3 
    
6.  Organisatiekunde en bedrijfskunde   
Dag 1: Bedrijfskundige eisen en ambities bij de inzet van arbeid80,222 april 2021
Dag 2: Rijnlandse en Angelsaksische kijk op organiseren80,223 april 2021
Dag 3: Trends in de bedrijfskunde: Lean, Scrum, SIX Sigma of Agile80,210 mei 2021
Dag 4: Sociotechniek en de kwaliteit van arbeid80,211 mei 2021
Dag 5: De bekende 4 aspecten van arbeid en meer dan dat…80,220 mei 2021
Dag 6: Uitwisseling en verdieping praktijkopdracht & intervisie80,221 mei 2021
Reflectieverslag60,2 
Lezen literatuur160,4 
Module opdracht: een bedrijfskundige analyse voor beter werk240,6 
    
7.  Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuur   
Dag 1: Wat brengt een individu in beweging?80,210 juni 2021
Dag 2: Arbeidsociologische en psychologische visies op werk80,211 juni 2021
Dag 3: Subculturen en specifieke cultuurkenmerken80,224 juni 2021
Dag 4: Veranderstrategie & weerstand80,225 juni 2021
Dag 5: Participerende verbetertrajecten en leiderschapsstijlen80,28 juli 2021
Dag 6: Uitwisseling en verdieping praktijk opdracht & intervisie80,29 juli 2021
Reflectieverslag60,2 
Lezen literatuur160,4 
Module opdracht: een cultuuranalyse plus verbetervoorstel240,6 
    
8. Leren, coachen en ontwikkelen   
Dag 1: Leerprocessen bij volwassenen en groepsdynamica80,29 sep 2021
Dag 2: Leren & diversiteiten in leer-instrumenten80,210 sep 2021
Dag 3: Coachen van mensen80,223 sep 2021
Dag 4: Uitwisseling en presentaties opzet workshop of training80,224 sep 2021
Reflectieverslag60,2 
Lezen literatuur160,4 
Praktijkopdracht: beargumenteerde opzet van een leerprogramma240,6 
    
9.  Reflectie op theorie en praktijk, afronding praktijklaboratorium   
Dag 1: Visie/ontwikkeling en evaluatie80,221 okt 2021
Dag 2: Verdieping en begeleiding bij het evaluerend stageverslag80,222 okt 2021
Dag 3: Verdieping en begeleiding bij een inhoudelijk paper80,2In overleg
Dag 4: Presentaties en leergesprekken paper en stageverslag80,2In overleg
Afronding intervisie60,2 
    
Evaluatie verslag en integratie praktijkopdrachten50013 
Inhoudelijk paper561,4 
Mentorgesprekken en reflectieverslagen320,6 
Examen aan de hand van je portfolio80,29-12-2021 /
9-6-2022
Totaal aantal uren SBU128031,6