Docenten

prof.dr. Arnold Bakker

Arnold Bakker is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en visiting professor aan de University of Zagreb (Kroatië), de University of Bergen (Noorwegen), de University of Johannesburg en North-West University (beiden in Zuid-Afrika). Bakker is past president van de European Association of Work and Organizational Psychology. Zijn onderzoeksinteresse gaat vooral uit naar de positieve organisatiepsychologie, waaronder bevlogenheid, job crafting, leiderschap, zelf-nudging, en playful work design. Hij is fellow van de American Psychological Society, de International Association for Applied Psychology, en de European Academy of Occupational Health Psychology. Bakker is de meest geciteerde sociaal-wetenschapper van Nederland, en hij staat sinds 2013 onafgebroken in de lijst van “The world’s most influential scientific minds” (Thomson Reuters).

https://www.arnoldbakker.com/

Karin Steunenberg

Karin Steunenberg A&O is zelfstandig arbeids-en organisatiedeskundige. Ze heeft veel ervaring met individuele- en groepscoaching en intervisie. Reflecteren op jezelf en jouw werk vindt ze een vereiste om mens en bedrijf in ontwikkeling en evenwicht te houden. Daarnaast houdt zij zich bezig met verandervraagstukken op het gebied van PSA, gedrag en cultuur en volwassenarbeidsrelaties.

Zoals ze zelf aangeeft – is het van belang om op zoek te gaan naar de vraag achter het antwoord.

T: 06 – 23 54 61 32

dr. Jac Christis

Jac Christis is Associate Professor van systeemtheorie aan de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit Nijmegen sinds 1998. Hij promoveerde (cum laude) in de sociale en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam in 1998, gebaseerd op een conceptuele, theoretische en methodologische onderzoek naar stress. Zijn onderzoeksinteresses omvatten systeemtheorie, stress en organisatieontwerpen.

dr. Joost van der Gulden

Joost van der Gulden is hoofd van de SGBO. Joost is zeer nauw betrokken bij de NAAW en hij heeft een duidelijke visie over hoe de SGBO aan alle verwachtingen probeert te voldoen, nu en in de toekomst. Als gastdocent van de NAAW, klant en partner is Joost een zeer gewaardeerde collega.

Joost werkt daarnaast twee dagen per week als bedrijfsarts voor medewerkers van de Radboud Universiteit. De andere dagen is hij docent en onderzoeker bij het UMC St Radboud.

dr. Paul Kloosterboer

Paul Kloosterboer is een enthousiaste docent met diepgang. Hij heeft diverse boeken en artikelen over veranderen geschreven. Zo laat hij zijn passie voor organisaties en verandervraagstukken zien tijdens het doceren. Op 7 juli 2011 promoveerde dr. Paul Kloosterboer met zijn proefschrift Expeditie naar Waarde, strategie ontdekken met professionals. Zijn nieuwste boek (2015) is “Adviseren vanuit het geheel”

http://paulkloosterboer.com

drs. Mieke Voogd

Mieke Voogd is zelfstandig coach, supervisor en teambegeleider. Zij is tevens programmaleider van de opleiding Begeleidingskunde; supervisie en coaching van de Hanzehogeschool in Groningen. Begin 2020 publiceerde ze samen met haar zakelijk partner Joris Brenninkmeijer het boek De juiste vraag, over de kunst van het vragen stellen in coachende gesprekken. Haar favoriete vraag is ‘zou je dat ook anders kunnen zien?’

www.bureaubegeleidingskunst.nl

Renate Werkman

dr. Renate Werkman

Renate Werkman is organisatie psycholoog en veranderkundige. Ze is gepromoveerd aan de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek op het snijvlak van werkprocessen, verandering en gedrag en doceert daar regelmatig over. Daarnaast adviseert ze bij en begeleidt ze organisatieveranderingen en groepen mensen om belemmerende patronen te leren herkennen en doorbreken.

Renate is eveneens een bevlogen schrijfster. Ze combineert haar ervaring en onderzoek door nieuwe inzichten te bieden in het dynamische veld van gedrag, cultuur en verandermanagement.

http://www.onderzoekenadvies.org

Max Vermeij

Max Vermeij  is zelfstandig A&O-deskundige. , organisatiecoach en trainer. Max is na een druk bestaan in de industrie zich gaan richten op advies en begeleiding om “het werk” elke dag iets leuker en waardevoller te maken. De betrokkenheid en bevlogenheid bij het vak van A&O-deskundige, zijn kennis van productieprocessen en ervaring bij cultuurvraagstukken zijn een mooie basis om een bijdrage te leveren aan het NAAW. 

www.maximaal-vitaal.nl

Dennis Hitijahubessy

Dennis Hitijahubessy CMC is als A&O-deskundige werkzaam bij het Inspectiebreed Kenniscentrum van de Arbeidsinspectie van het Ministerie SZW. Hij is intern vakdocent bij de Arbeidsinspectie en als gastdocent verbonden aan NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden. Hij brengt zijn jarenlange ervaring als arbeidsinspecteur mee en draagt zijn kennis van de Arbowetgeving met veel enthousiasme over aan zijn studenten. Zijn aandachtsgebieden zijn RI&E, Arbozorg, PSA, gedrag, cultuur en V&G in het bouwproces.