Kennisbank: artikelen, publicaties en onderzoeken

Artikel Vakblad Arbo nr 5 2019, Vakmedianet
Auteurs: Edith Groenendaal en Cecile de Roos
>> Adviseren gaat zomaar niet.pdf

Artikel Vakblad Arbo nr 3 2019, Vakmedianet
Auteur: Susanne Tijssen
>> Duurzame inzetbaarheid voor lageropgeleiden.pdf 

Artikel Vakblad Arbo nr 3 2019, Vakmedianet
Auteur: Ton Bennink
>> Verband tussen onvrede en uitval nooit bewezen.pdf

 

 

Resultaat onderzoek naar de toekomst van het werken aan werk 2019

>> Rapportage marktonderzoek werken aan werk 2019

De tweejaarlijkse inventarisatie van de stand van de kwaliteit van het werk levert de volgende resultaten op:

Bedrijven zijn anno 2019 zeer geïnteresseerd in de kwaliteit van het werk.

Zowel t.a.v. verzuim, inzetbaarheid, werkdruk als vitaliteit wordt naar nieuwe wegen gezocht.

Dat kost echter wel de nodige moeite want hun startpositie is zwak.

De arbeids- en organisatiedeskundigen waaronder het onderzoek is uitgevoerd noemen met name:

  • De kwaliteit van het werk is bij bijna 50% van de bedrijven zwak of onvoldoende.
  • De interne kennis bij bedrijven is, ondanks de toename van preventie-medewerkers, zeer laag: 95% scoort onvoldoende.
  • Bedrijven zoeken naar eigen prioriteiten maar vooralsnog komt dat nog maar in 30% van de bedrijven van de grond.
  • Externe adviseurs, zoals arbeid- en organisatiedeskundigen en arbodiensten worden gewaardeerd.
  • De bijdrage van bedrijfsartsen aan preventie komt nog niet van de grond: 95% blijft zich beperken tot de spreekkamer.

Bij de arbeid- en organisatiedeskundigen zien we een focus op thema’s die door de arbeidsomstandighedenwet worden benoemd. Toch komt er steeds meer ruimte voor positieve organisatie-diagnose en organisatieontwikkeling t.b.v een betere kwaliteit van het werk.