Kennisbank

Kennisbank

Op deze pagina vind je berichten en artikelen van docenten en ex-studenten. Ze zijn verdeeld in een aantal handige rubrieken. Dat gebeurt langs drie lijnen: waar zijn we nu mee bezig, leerzame voorbeeldverhalen uit de praktijk en noodzakelijke achtergrondkennis voor wie wil werken aan werk. Hieronder vind je de indeling.

Kennisthema's

Over adviseren: leerzame voorbeeldcases vanuit het werkveld​

Een Arbeid- en Organisatiedeskundige moet beschikken over een ruime gereedschapskist. Die krijg je niet zomaar. En boekenkennis moet nog vertaald worden naar de praktijk. Voor die praktijk geldt: samen weet je meer dan in je eentje. Zowel bij de opleiding als voor je praktijk helpt uitwisseling je vooruit. Daarom hebben we een aantal cases beschreven waar je mogelijk inspiratie uit kan putten. Het zijn, bewust, verhalen “met een vlekje”. Er ging iets niet helemaal goed, of helemaal niet goed, hoe kan het beter?  

De beschrijvingen lopen langs belangrijke lijnen:

  1. Hoe ga je om met de verschillen in vraagstelling en behoeften van verschillende groepen, leidinggevenden, managers, afdelingen, medewerkers?
  2. Welke goede en minder goede methodieken zijn er bij adviseren, onderzoeken, analyseren?
  3. Welke voorbeelden, gedachten en modellen kunnen je houvast geven?
  4. Wat is voor jou, vanuit jezelf en gegeven verschillen in omgevingscondities, de beste persoonlijke keus?

Hier vind je de cases apart, zodat je voor onderwerpen kan kiezen. Het geheel is ook gebundeld te downloaden. Zie daartoe de rubriek Boeken en Brochures. Op deze website is deze rubriek aangevuld met een aantal andere artikelen over adviseren.

psa werkdrukonderzoek

Over kwaliteit van de de arbeid

Een A&O-deskundige moet bedrijven en instellingen kunnen adviseren over het gezond en veilig organiseren van arbeid. Dat moet hij/zij doen met inachtneming van de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening. Dat vraagt kennis en kunde. Zowel over:
1 – het organiseren van arbeid en de kwaliteit van de werkprocessen,
2 – de verhoudingen tussen de mensen als
3 – over goed en effectief adviseren.
Daarover is uiteraard al veel kennis aanwezig, zowel op nationaal als internationaal (vooral EU-niveau). In deze rubriek geven we in enkele artikelen de hoofdlijnen weer.
Wil je meer weten, kijk dan eens op de pagina met externe publicaties. Of kijk eens of module 2 van de opleiding (trends in arbeid) wat voor je is.

case 4 modellen en veranderkunde

Over het model van de volwassen arbeidsrelatie

Alle grote managementgoeroes zijn het er wel over eens: het succes van organisaties hangt af van zowel de inzet van het management als die van de medewerkers. Vanuit de NAAW hebben we daarom het model van de Volwassen ArbeidsRelatie (VAR) ontwikkeld. Naast de formele arbeidsrelatie (geld tegenover tijd) staan de functionele relaties (investeren in goede werkprocessen) en de psychologische arbeidsrelaties (investeren in en luisteren naar medewerkers tegenover ambities en betrokkenheid). Werkend vanuit dat model kom je bij het zoeken naar positieve mogelijkheden al snel uit bij de vraag: hoe hebben management en medewerkers hun dialoog geregeld en wat kan daar beter?

Over arbeidsomstandigheden en andere arbothema's​

De Arbowet stelt in artikel 3 aan werkgevers de eis dat ze het werk zo moeten organiseren dat er geen schade voor veiligheid of gezondheid ontstaat. Vandaar de naam: arbeid& organisatiedeskundigen. Volgens de wet moeten die deskundigen kunnen analyseren en adviseren in overeenstemming met de stand van de wetenschap en die van de – daarmee verbonden – stand van de professionele dienstverlening. (Zie daarvoor ook bij de rubriek “Uitgelicht” het stuk “Arbovisie 2040”.) In deze rubriek vind je zowel de arbozaken als de adviseurskwaliteit.
Onderdelen zijn:

  • De RI&E
  • Psychosociale belasting, stress en werkdruk PSA
  • Cijfers over verzuim, arbeid, gezondheid en werkdruk
De RI&E

Lees je de Arbowet goed dan is de RI&E een merkwaardig vaag beschreven instrument. In artikel 3 staat dat het werk gezond genoeg moet worden georganiseerd en dat daarbij gezondheidsrisico’s moeten worden vermeden, in overeenstemming met de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening. In veel organisaties is het inventariseren van risico’s dan ook “daily business”. Tegelijkertijd staat er een te algemeen gesteld artikel 5, dat in de praktijk een “paraplu-artikel” is geworden, waarin zowel wordt gezegd dat risico’s moeten worden geïnventariseerd als ze optreden als dat ze per periode van vijf jaar moet worden geanalyseerd en aangepakt. De criteria zijn vastgelegd in deels verouderde arbocatalogi. Een groot succes is de RI&E nooit geworden. Vanuit de NAAW sluiten we aan bij de combinatie van artikel 3 en artikel 5: bij een RI&E moet er een functionele relatie zijn met de werkprocessen en het voortdurend overleg over de kwaliteit van het werk moet centraal staan (de dynamische RI&E).

Psychosociale belasting, stress en werkdruk​

Ofschoon de begrippen stress en werkdruk al jaren in de wet staan blijkt het moeilijk daar grip op te krijgen. Veel adviseurs kijken naar de kwaliteit van het werk, veel anderen kijken vooral naar de mensen. Je komt er pas goed uit als je beide doet.