Onze afgestudeerden aan het woord​

Hierboven zie je een aantal A&O-deskundigen die bij de NAAW zijn afgestudeerd. Zo zien ze er uit. Maar wat doen ze? Hoe gaat het hen? En wat denken ze van het vak en van de opleiding van de NAAW? Wij hebben ze de volgende vragen gesteld:

Waarom heb je 
gekozen voor
het vak Arbeids & Organisatiedeskundige?

wat-zeggen-onze-studenten-1

De combinatie tussen wet- en regelgeving, de kracht van organisaties en van de mensen op de werkvloer samen in lijn brengen met hoe een organisatie geld verdient en in arbeidsplaatsen voorziet is een enorm mooi, motiverend spanningsveld. Werk geeft richting, werk in een vitale organisatie geeft bezieling. Het vak Arbeid- & Organisatiedeskundige combineert voor mij al deze aspecten op een wetenschappelijk verantwoorde, op de praktijk van alle dag gestoelde leest.

Vanuit de arbodienstverlening wilde ik graag de spreekkamer uit, ik wilde me meer gaan verdiepen in de processen vanuit werkgever. Wat speelt er om en rond verzuim en arbeidsomstandigheden, met welke factoren heb ik te maken en wie heeft welke invloed hierop. Met deze vraagstelling ben ik op zoek gegaan naar een verdere ontwikkeling in dit vakgebied. Hierbij ben ik uitgekomen op het vakgebied van de arbeid en organisatiedeskundige.

Ieder mens verdient fatsoenlijk werk waar hij op een menselijke wijze kan bijdragen aan de persoonlijke doelen en belangen van het werk. Hier zet ik mij voor in.

Ik heb gekozen voor de opleiding om beter toegerust te zijn op de uitvoering van mijn functie als Arbo adviseur. Hiervoor ben ik gestart met module 5, het toetsen van de RI&E. Waarna ik vervolgens de gehelde opleiding heb afgerond.

In de vele jaren die ik als inspecteur arbeidsomstandigheden bij de Inspectie SZW heb gewerkt, ben ik vooral gefascineerd geraakt in de menselijke kant van veiligheid, gezondheid en welzijn bij het werk. Zeker bij het onderzoeken van arbeidsongevallen merkte ik dat mijn focus vooral gericht was op de achterliggende oorzaken van een ongeval. Dat waren vaak menselijke en organisatorische aspecten en factoren die te maken hadden met psychosociale arbeidsbelasting. Toen er een vacature bij de Inspectie was voor specialist arbeid en organisatie heb ik geen moment getwijfeld.

Ik heb gekozen voor het vak arbeid & organisatiekunde omdat werken aan werk niet los kan staan van gedrag van medewerkers, gedrag van medewerkers binnen afdelingen en gedrag van medewerkers binnen organisaties. Daarnaast ook omdat gedrag van individuen en van groepen van belang zijn bij verbetertrajecten (klein en groot) binnen organisaties.

Ik ben iemand die interesse heeft hoe bedrijven qua structuur in elkaar zitten en hoe zij met personeel omgaan. Waarom gaan zij op een bepaalde manier om met personeel en wat is hier de oorzaak van?

Met een theoretische Master of Arts studie (Managing Human Resources) en praktische HRM werkervaring op zak had ik steeds het gevoel dat ik nog wat miste. Ik was op zoek naar een opleiding die mij verdieping kon geven op het gebied van Mens, Werk en Organisatie. Dit vond ik bij de opleiding voor A&O deskundige.

Binnen de arbodienst waar ik werkzaam ben, ben ik de enige kerndeskundige in dienst. Dat betekend dat alle vragen rond arbeidsomstandigheden en adviesvraagstukken via mij lopen, dit kan variëren van een RI&E opstellen/toetsen, begeleiding van PMO trajecten, deelnemen aan duurzaam inzetbaarheidswerkgroepen, ontwikkelen van een kwaliteitssysteem etc. Voornamelijk de diversiteit van de vraagstukken, maar ook het samenwerken met de andere externe kerndeskundige om zo de vraag van de klant goed te kunnen beantwoorden, vind ik prettig in mijn werkzaamheden.

Als arts in opleiding tot bedrijfsarts werd mij de mogelijkheid geboden om een aantal lessen / modules bij de NAAW te volgen. Voordat ik begon met bedrijfsgeneeskunde, had ik altijd al een belangstelling voor arbeidspsychologie en verandertrajecten, hoewel ik daarover overigens nog nauwelijks aan kennis had. Ook vind ik het boeiend om te ervaren hoe jezelf als werknemer bij de ene organisatie je meer thuis voelt dan de ander. Waar zit het dat ‘m dan in? Tevens wilde ik graag begrijpen waarom het voor bedrijfsartsen toch lastig kan zijn, om activiteiten te ontplooien in het kader van preventie en duurzame inzetbaarheid.

Wat voor verwachtingen had je aan het begin van de opleiding?

wat-zeggen-onze-studenten-2

Mijn verwachting was dat ik een gedegen theoretische basis mee zou gaan krijgen vanuit de opleiding om zo het vak uit te kunnen voeren. Dit heb ik voor een deel gekregen. Wat ik veel meer heb meegekregen is een kritische blik om mijn eigen weg in de theorie te vinden en te volgen, om continu mee te kunnen bewegen in de veranderende omgeving en context van een organisatie en de mensen die daar werken en een enorme persoonlijke ontwikkeling. Volgens mij wordt ik er naast een goede professional ook nog een leuker persoon door! 😉

Per module staat een onderwerp centraal. Ik had de hoop en de verwachting om mijn kennis m.b.t. de verschillende deelthema’s verder te ontwikkelen. En deze kennis om te kunnen zetten in handelen in de praktijk. Wat mij betreft is deze verwachting uitgekomen.

Met het diploma van A&O deskundige op zak kun je heel concreet in aanmerking komen voor bijv. HRM-, ARBO en Organisatieadvies functies. Zowel in adviesfuncties als ook in leidinggevende functies. Daarnaast zijn ook Arbodiensten erg geïnteresseerd in de A&O deskundige maar kun je ook (deels) zelfstandig gaan werken als Kerndeskundige (en dat is een redelijk schaarse groep).

Mijn verwachtingen waren voornamelijk praktische handvaten, hulpmiddelen. Wat ik voornamelijk geleerd heb is breed kijken naar een vraagstuk. Wat is de vraag achter de vraag en met welke hulpmiddelen kan ik een klant verder helpen. Mijn verwachtingen waren anders, maar uiteindelijk heb ik informatie gekregen waar ik verder mee kan in mijn vakgebied.

Mijn verwachtingen waren dat ik als arbeid & organisatiedeskundige me vollediger kon richten op mijn interesse in mens en arbeid en met deze bagage in staat zou kunnen zijn om inspecteurs binnen de Inspectie SZW enthousiast te maken om bij hun inspecties en ongevalsonderzoeken een bredere kijk te hebben voor achterliggende oorzaken waarom aandacht voor arbo ontbreekt. Een tweede verwachting was dat ik door me in het vak arbeid & organisatie te verdiepen beter in staat zou zijn om vaardigheden te ontwikkelen als adviseur als vervolgstap in mijn werk als inspecteur. Ik kan nu uit ervaring zeggen dat de opleiding tot A&O-er mij van meet af aan heeft geholpen mijn verwachtingen waar te maken. De A&O-opleiding aan de NAAW is zowel inhoudelijk als op het vlak van adviesvaardigheden een onmisbare ondersteuning voor mijn werk gebleken.  

Voornamelijk de eerste modules was zoeken voor mij, welke richting willen ze met mij op en wat kan ik straks wanneer ik klaar ben met de opleiding. Wat ik achteraf goed vind is die eigen ontwikkeling die je als student doormaakt, je blijft leren en zoeken om steeds sterker te worden in je vakgebied. Dit doorleren blijf je tot na de opleiding doorzetten, voornamelijk de contacten met medestudenten die ik nu nog heb, zorgen ervoor dat ik dit verder mag en kan uitdiepen. 

Naast heel veel nieuwe kennis, methoden en technieken heb ik ook ervaring op kunnen doen in dit vakgebied. Zowel in de lessen als binnen de moduleopdrachten is er ruime mogelijkheid om in een veilige omgeving naast theorie ook de praktische kant van het vak te kunnen toepassen en hieruit te kunnen leren. Dit leren is zowel van de deskundigen (docenten) als van de medecursisten die allemaal hun eigen kennis en ervaring meebrengen in de afwisselende en actieve lessen.

Ik wil impact hebben op het werk van medewerkers, de organisatie zit hierbij soms in de weg. Meer noodzaak voor mijn inzet dus.

Mijn verwachting is dat ik een verdiepingsslag kan maken en dat ik aan het eind meer tools heb om de werkgevers nog beter te kunnen helpen.

Hoe beoordeel jij de opleiding?

wat zeggen onze studenten-3

De locatie in Ravenstein is prachtig! Wat ik leuk vond waren de verschillende achtergronden van de studenten en de manier waarop zij tegen het vak aankijken. Ik heb veel geleerd van de praktijk ervaringen die we met elkaar hebben gedeeld. Dat is ook een sterke kant van de docenten aan de NAAW-opleiding. Ze weten de theorie op een interessante maar vooral ook praktische manier te verbinden met de praktijk. Interessant vond ik de uitgebreide aandacht voor veranderkundig adviseren dat sloot naadloos aan bij mijn interesse en verwachtingen van deze opleiding.

De inhoud van de modules, de diversiteit aan onderwerpen en docenten. Maar zeker ook de complete verwarring waar je doorheen gaat om jezelf te evolueren tot een betere professional én mens.

Ik start in mei met de opleiding dus kan nog geen antwoord geven. Ik hoop op persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van kennis en kunde. Vooral de visie op organisatievraagstukken wil ik ontwikkelen.

Tijdens de diverse modules krijg je de benodigde wetenschappelijke kennis aangereikt die je omzet in handelen in de praktijk d.m.v. een praktijk opdracht. Het was erg leuk om met medestudenten aan de slag te gaan en op deze wijze kennis te delen en te zien hoe zij dit vertalen naar hun praktijk. Tevens was het fijn en leerzaam om inzichten te verkrijgen van docenten op de eigen beroepspraktijk.

De afwisseling van docenten, theorie en praktijk vond ik prettig, goed en leerzaam. Ik vond het een hele prettige veilige manier van leren. Je mag en kan er fouten maken waarmee je je verder zelf kunt ontwikkelen.

De opleiding is erg praktisch ingericht. Je weet precies wat je te doen staat, binnen welk tijdsbestek en wat er van je verwacht wordt. Modulair is het prima opgebouwd. Bovendien is de studie locatie perfect!

Wat ik heel bijzonder vond om te ervaren, is dat ik zo makkelijk ben opgenomen in de groep waarmee ik de lessen gevolgd heb. Ook de dynamiek in de groep en hoe Vincent, Harry en Cecile, elk op hun eigen wijze de lesdagen invulling gaven, vond ik verfrissend en uitdagend. Er ontstonden boeiende discussies door de casuïstiek tijdens de les werd ingebracht en  de opdrachten waarmee op die dagen aan de slag mochten gaan. Ik kijk uit naar de module over veranderkundig adviseren, die voor mij dit jaar nog in het verschiet ligt.

Zou je het vak en/of de NAAW aan nieuwkomers aanraden en zo ja, welke redenen heb je daarvoor?

DSC_2209

Ja, het vak is een erg breed vak. Waarbij het gaat om de mens, de organisatie en zijn omgeving. De opleiding NAAW leert je vanuit alle informatie die beschikbaar is. De kennis die nodig is om op de juiste wijze toegerust te zijn om uitvoering te geven aan je functie.

De A&O opleiding geeft mogelijkheden voor de toekomst. A&O-ers zijn schaars maar waardevol. Ja dus zeker aan te raden. Het vak A&O is dusdanig breed wat maakt dat je als A&O-er op veel verschillende functies in een bedrijf kunt instromen.

Nieuwkomers zou ik zeker aanraden om een proefles te volgen. Dat heb ik ook gedaan. Natuurlijk zal een nieuwkomer altijd al een “basis” interesse hebben voor het vak. Maar ik kan zeggen dat de opleiding  een verrijking is geweest voor mijn eigen ontwikkeling. Door het delen van ervaringen en de diepgang van de modules heb ik een bredere en niet te vergeten diepere blik op mens en organisatie gekregen.

Jazeker! Zowel het vak als de NAAW zou ik aanraden. Het is een heel breed vakgebied waarin je in veel gebieden van betekenis kunt zijn. Van het analyse en advies rondom psychosociale arbeidsbelasting (bijvoorbeeld werkdruk, werkinhoud), het geven van organisatieadvies, bezig zijn met veranderkunde, samenwerkingsvraagstukken, verzuim en inzetbaarheid. Het is erg afwisselend, je bent vooral met en voor mensen bezig en je maakt verbeteringen mogelijk en zichtbaar. Deze afwisseling, de resultaten van mijn werk, en de omgang met medewerkers op alle niveaus binnen onze organisatie maken het heel leuk.

Als ik naar de vier soorten kerndeskundigen kijk, vind ik de A&O deskundige de meest aansprekende kerndeskundige. Je houdt je bezig met organisaties, je leert hoe je moet kijken naar een organisatie en ook hoe je het beste kan handelen. Welke methodieken kunnen jou ondersteunen bij het oplossen van een probleem. De opleiding is zo opgebouwd dat je steeds meer informatie krijgt en de puzzel wordt steeds completer. Je weet ook waar de grenzen liggen en daarvoor kan je andere kerndeskundigen inhuren of zoals je in de RI&E aan kan geven: een verdiepend onderzoek laten uitvoeren door een andere kerndeskundige.

Ik vind het een mooi vak, maar gelijk ook een lastig vak. Voornamelijk vanuit de arbodienstverlening is het een vakgebied die lastig te verkopen is bij de klant. Maar wanneer je eenmaal bij de klant binnen bent, kan je je toegevoegde waarde laten zien om bedrijven te helpen. Om vervolgens aan de slag te gaan met de medewerkers rond verzuim of cultuur of communicatie of…. Een combinatie van dit alles, geeft mij veel energie en maakt het vakgebied zou leuk.