Visie

De visie van de NAAW

Visie één: de studiedeelnemers staan centraal

Niet onze visies maar die van de deelnemers staan centraal. De kennis en vaardigheden die wij aanreiken en de onderlinge discussie tussen onze opleidingsdeelnemers is gericht op een zodanige professionalisering dat elke deelnemer enerzijds voldoende overzicht heeft van wat mogelijk is maar anderzijds juist als persoon en professional kan groeien in die richting die hij of zij zelf kiest. Dat maakt de opleiding, volgens de betrokken zelf, tot een persoonlijk feest.

Visie twee: sturen op de voorkant en daarbij van twee wallen eten

Als arbeids- en Organisatiedeskundigen weten we dat het gaat om de driehoek mens, werk en organisatie.

De afgelopen 10 jaar was er een verschuiving van aandacht voor organisatiekenmerken naar de individuele beleving van mentale arbeidsrisico’s. elukkig zien we dat het evenwicht zich herstelt. Bedrijfsgerichte benaderingen als de sociotechniek, horizontaal organiseren en autonomie binnen zelfstandige teams staan, onder de naam “sociale innovatie” zowel in de EU als in Nederland weer weer volop in de belangstelling. En daarnaast heeft ook aandacht voor de individuele beleving – wat geeft kracht, wat kost energie – inzichten en instrumenten opgeleverd waarmee heel veel te bereiken is.

Onze visie is dat beide bij elkaar horen. En we weten ook waar dat door creatieve managers en adviseurs tot successen heeft geleid. In alle sectoren zijn voorop lopende organisaties te vinden waar veel van valt te leren. Onze visie is: leren van de voorkant, toepassen in de middengroep en helpen waar het een stuk beter kan. Zo positioneer je jezelf als veelbelovende professional.

Visie drie: de volwassen arbeidsrelatie

Het model van de Volwassen ArbeidsRelatie (VAR) is door de NAAW zelf ontwikkeld. Zoals de naam al zegt wordt niet gekeken vanuit één kant: mens en bedrijf hebben elkaar nodig voor motivatie, energie en succes. Het gaat om organiseren en werken met de menselijke maat.

Naast de juridische relatie (loon tegenover werk) gaat het om een functionele relatie bij het optimaliseren van de werkprocessen (inrichting en condities) en de wederzijdse sociale en psychologische relaties. Centraal staat de open en actieve dialoog bij de inrichting, uitvoering en verbetering van werkprocesssen.