De invloed van werkomstandigheden op prestaties

cijfers werkdruk en prestatie

De relatie tussen minder goede arbeidsomstandigheden en de prestatiemogelijkheden van werknemers is door de NAAW (Vrooland) onderzocht in een proefproject ten behoeve van ISZW.
NB: dit zijn geen referenties maar richtpunten.

[ tabel – prestatiemogelijkheden ]