Kritisch omgaan met wetenschap en onderzoek

“de adviseur als onderzoeker en als participant in het methodologisch goed oppakken van problemen ” 

Deze leergang gaat over drie belangrijke kwesties:

 • Adviseurs moeten ambities, vragen, beweringen en problemen kunnen oppakken en omzetten in een combinatie van kennis en handelingsperspectief. Hoe doe je dat? En welke activiteiten, criteria en competenties heb je daar voor nodig?
 • Arboprofessionals maken vaak gebruik van onderzoeksinstrumenten. Maar zelfs de simpelste zijn er in allerlei soorten en maten. Hoe betrouwbaar is de een RIE? Een welzijnsvragenlijst van bureau X? Of de agressieanalyse van bureau Y? 
 • Het beste is als je zelf in staat bent doelstellingen van opdrachtgevers te ontleden in goede probleemstellingen en goede kennis- en handelingsvragen. Van professionals mag worden verwacht dat ze zelf onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren en dat ze onderzoeksinstrumenten op hun betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid kunnen beoordelen.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor professionals die verder willen gaan dan adviseren alleen, zoals:

 • HRM-professionals
 • KAM-managers
 • Preventie managers
 • Arbo-consultants
 • Bedrijfsartsen
 • Arbeidsdeskundigen
 • Arbeidshygiënisten
 • Ergonomen
 • Veiligheidskundigen
 • Arbeids- en organisatie deskundigen
 • En allen die verdieping zoeken in hun kennis van hun vakgebied

Resultaat

Resultaat van deze module: kritisch beoordelen van onderzoek en metingen en de bruikbaarheid van resultaten. Eigen analyseprojecten op kunnen zetten.

Programma

Dag 1: Het ontwerpen van een onderzoek80,2 
Dag 2: Van doel naar verbeterprojecten80,2 
Dag 3: Betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid80,2 
Dag 4: Kritisch omgaan met theoretische modellen en meetinstrumenten80,2 
Dag 5: Kwalitatieve verkenning en opzetten van een onderzoek80,2 
Dag 6: Consultatie en presentatie80,2 
Reflectieverslag60,1 
Module opdracht240,6 
Lezen literatuur160,4 

Voor actuele data zie planning

Waardering HOBEON

Waardering Hobéon SKO-A&O, SKO-VK en SKO-AH met 6 punten.

Kosten

Deelnameprijs: 2150,- BTW vrij

Dit bedrag is inclusief:
intake, syllabus, trainingsmaterialen, dagarrangement, uitgebreide lunch en een (deelname) certificaat.