De competenties van de A&O-adviseur als kerndeskundige

In deze leergang maak je je waar als kerndeskundige! Steeds vaker worden arbeidsomstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting, verzuim en vitaliteit gemeten en aangepakt door standaardinstrumenten.

Branche RI&E’s, voorgebakken vragenlijsten, met verve gebrachte modellen en visies: het is allemaal ruim aanwezig. Maar er is er maar één die, als wettelijk erkend (gecertificeerd) kerndeskundige de opzet en uitvoering ervan op kwaliteit en bruikbaarheid mag toetsen. Dat ben jij.

Werkwijze

In deze leergang leer je hoe dat moet en kan. Centraal staan de uitgangspunten en de uivoering van opzet en toetsing. Zowel voor het bekende instrumentarium (bijvoorbeeld de RI&E, plan van aanpak, verzuimbeleid, PSA) als voor nieuwe. Het schrijven van een goed adviesrapport komt vanzelfsprekend ook aan bod.

Deze module kent een extra aantrekkelijkheid. Er worden voorbeelden gebruikt maar deelnemers die zelf een (deel)RI&E meenemen gaan zelf actief aan de slag met de toetsing van een RI&E en het schrijven van een adviesrapport in een skills-lab.(*)

Deze module is volledig aangepast aan het Certificatieschema voor het persoonscertificaat voor arbokerndeskundigen dat met ingang van 1 juli 2022 van kracht is.

Deelnemers krijgen bij elke bijeenkomst een opdracht mee naar huis. Elke bijeenkomst bestaat uit een gastcollege, een werkcollege en de bespreking van de opdracht van vorige keer. De bijeenkomsten vinden plaats in het midden van Nederland op een prachtige locatie.

(*) Het Praktijk-laboratorium biedt een leerwerkplaats waarin theorie en handelingsmodellen worden ingebracht, bediscussieerd en vervolgens in de praktijk van de deelnemers worden toegepast.

Doelgroep

  • HRM-professionals
  • KAM-managers
  • Preventie managers
  • Arbo-consultants
  • Bedrijfsartsen

  • Arbeidsdeskundigen
  • Veiligheidskundigen
  • Arbeids- en organisatie deskundigen
  • En allen die verdieping zoeken in hun kennis van hun vakgebied

Planning / Programma

5. De competenties van de A&O-adviseur als kerndeskundigeUurSBUDatum
Dag 1: De moderne kijk op arbeid80,2 
Dag 2: Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)80,2 
Dag 3: Het toetsen van de RI&E80,2 
Dag 4: Van verzuim naar volwassen arbeidsrelatie80,2 
DaDag 5: Van psychosociale arbeidsbelasting naar bevlogenheid80,2 
Dag 6: Uitwisseling n.a.v. presentaties praktijkopdracht80,2 
Reflectieverslag60,1 
Lezen literatuur160,2 
Praktijkopdracht: toetsing van een RIE op maat (presentatie en toelichting)240,3 

Voor actuele data zie planning

Waardering HOBEON

Waardering Hobéon SKO-A&O, SKO-VK en SKO-AH met 6 punten.

Kosten

Deelnameprijs € 2.150,– BTW vrij

Toelichting: 
Dit bedrag is inclusief: intake, syllabus, trainingsmaterialen, dagarrangement, uitgebreide lunch, een (deelname) certificaat.