Organisatiekunde en bedrijfskunde voor arboprofessionals

Tijdens deze leergang krijg je grip op de eisen en de mogelijkheden van diverse bedrijfsmatige stromingen. En de competenties om daar op eigen en passende wijze gebruik van te maken. Voor optimale inzetbaarheid en optimaal functioneren in een balans van de ambities van mens en organisatie.

Werkwijze Organisatie- en bedrijfskunde

De vragen komen terug in deze boeiende en praktische opleiding. Met behulp van sociotechnieken gaan we aan de slag met herontwerp vraagstukken ter bevordering van werkplezier en optimale inzetbaarheid. Tijdens de lesdagen leggen we steeds een relatie met uw praktijk.

De docenten van de Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen presenteren recent onderzoek en inzichten op het gebied van Arbeid en Organisatie en de deelnemers worden uitgenodigd hun eigen praktijkervaringen hier aan te toetsen. Daardoor bent u na afloop beter voorbereid op de ontwikkelingen die op u afkomen en beter in staat daar adequaat op in te spelen.

Doelgroep

  • HRM-professionals
  • KAM-managers
  • Preventie managers
  • Arbo-consultants
  • Bedrijfsartsen
  • Arbeidsdeskundigen
  • Veiligheidskundigen
  • Arbeids- en organisatie deskundigen
  • en allen die verdieping zoeken in hun kennis van hun vakgebied


Resultaat

Resultaat van deze module: achtergrond- en praktijkkennis voor het optimaal organiseren van het werk vanuit de huidige concurrerende bedrijfskundige stromingen.

Planning – Programma

6. Organisatiekunde en bedrijfskunde voor arboprofessionalsUurSBUDatum
Dag 1 – Discussie n.a.v. ingebrachte startliteratuur + try-out o.b.v. eigen houding en competenties80,2 
Dag 2 – Inzicht in de continue discussie over beheersing, macht versus eigen verantwoordelijkheid80,2 
Dag 3 – Visie en praktijk van de bedrijfskundige verbeterprocessen80,2 
Dag 4 – Het organiseren van werk met gebruikmaken van sociale bedrijfskunde: inzet van de competenties van medewerkers80,2 
Dag 5 – Arbeidsinhoud en -organisatie en de aanpak van werkdruk en kwaliteit: vijf mogelijkheden80,2 
Dag 6 – De praktische methodieken en mogelijkheden voor integrale organisatievernieuwing80,2 
Reflectieverslag60,2 
Lezen literatuur160,4 
Praktijkopdracht: maak je eigen bedrijfskundig verbeterplan240,6 

Voor actuele data zie planning

Waardering HOBEON

Waardering Hobéon SKO-A&O, SKO-VK en SKO-AH met 6 punten.

Kosten

Deelnameprijs € 2.150,– BTW vrij

Toelichting: 
Dit bedrag is inclusief: intake, syllabus, trainingsmaterialen, dagarrangement, uitgebreide lunch, een (deelname) certificaat.