Organisatiekunde en bedrijfskunde voor arboprofessionals

Tijdens deze leergang krijg je grip op de eisen en de mogelijkheden van diverse bedrijfsmatige stromingen. En de competenties om daar op eigen en passende wijze gebruik van te maken. Voor optimale inzetbaarheid en optimaal functioneren in een balans van de ambities van mens en organisatie.

Steeds meer bedrijven hebben aandacht voor duurzaamheid, inzetbaarheid, betrokkenheid, motivatie en prestatie. En bij hun pogingen goed personeel aan te trekken is er meer aandacht voor werk en werkvreugde. Daar aan bij dragen is een dankbare taak. Ook al omdat veel bedrijven zichzelf in de weg zitten en jouw hulp hard nodig hebben.

Daarbij moet je wel inzicht hebben in wat bedrijven beweegt, hoe ze zichzelf organiseren en welke prioriteiten en belangen er in organisaties spelen. In het huidige bedrijfsmatig denken en doen staat arbeid zeker niet automatisch centraal. In hoeverre is de kwaliteit van de arbeid een resultante van bedrijfskenmerken? Of van moderne of verouderde organisatiestructuren? Of van managementmodellen? En hoe vind je daarin je weg? Moet je daar op inspelen en aansluiten? Of kan je draagvlak krijgen door zelf ook die bedrijfskundige kennis te krijgen en toe te passen?

In wezen gaat het steeds om het zelfde: het oerconflict tussen de behoefte aan beheersing en voorspelbare resultaten aan de ene kant en het vertrouwen in de competenties en ambities van medewerkers aan de andere kant. Tijdens deze leergang krijg je grip op de eisen en de mogelijkheden van diverse bedrijfsmatige stromingen. En de competenties om daar op eigen en passende wijze gebruik van te maken. Ten behoeve van optimale inzetbaarheid en optimaal functioneren

Doelgroep

  • HRM-professionals
  • KAM-managers
  • Preventie managers
  • Arbo-consultants
  • Bedrijfsartsen
  • Arbeidsdeskundigen
  • Veiligheidskundigen
  • Arbeids- en organisatie deskundigen
  • en allen die verdieping zoeken in hun kennis van hun vakgebied

Resultaat

Resultaat van deze module: achtergrond- en praktijkkennis voor het optimaal organiseren van het werk vanuit de huidige concurrerende bedrijfskundige stromingen.

Planning – Programma

6. Organisatiekunde en bedrijfskunde voor arboprofessionalsUurSBUDatum
Dag 1 – Discussie n.a.v. ingebrachte startliteratuur + try-out o.b.v. eigen houding en competenties80,2 
Dag 2 – Inzicht in de continue discussie over beheersing, macht versus eigen verantwoordelijkheid80,2 
Dag 3 – Visie en praktijk van de bedrijfskundige verbeterprocessen80,2 
Dag 4 – Het organiseren van werk met gebruikmaken van sociale bedrijfskunde: inzet van de competenties van medewerkers80,2 
Dag 5 – Arbeidsinhoud en -organisatie en de aanpak van werkdruk en kwaliteit: vijf mogelijkheden80,2 
Dag 6 – De praktische methodieken en mogelijkheden voor integrale organisatievernieuwing80,2 
Reflectieverslag60,2 
Lezen literatuur160,4 
Praktijkopdracht: maak je eigen bedrijfskundig verbeterplan240,6 

Voor actuele data zie planning

Waardering HOBEON

Waardering Hobéon SKO-A&O, SKO-VK en SKO-AH met 6 punten.

Kosten

Deelnameprijs € 2.150,– BTW vrij

Toelichting: 
Dit bedrag is inclusief: intake, syllabus, trainingsmaterialen, dagarrangement, uitgebreide lunch, een (deelname) certificaat.