Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuur

Dwars door alle bedrijfskundige en economische factoren heen lopen vreemde wezens: mensen. Wat hen beweegt of wat bij hen juist weerstand oproept is de belangrijkste factor bij verandering en vernieuwing.

De centrale vraag in deze module is: hoe krijg je daar positieve beweging in?

Wat zijn de menselijke factoren die mee kunnen spelen in een organisatie? Wat kun je met een goede cultuuranalyse? Wat is de rol van het management in het bedrijf? Welke stijl van leidinggeven heeft invloed op de verschillende cultuur-aspecten? Hoe werken teams samen? Welke verschillende interventies kunnen een bijdrage leveren aan gedragsverandering en hoe geven we daaraan als adviseur betekenis?

Doelgroep

  • HRM-professionals
  • KAM-managers
  • Preventie managers
  • Arbo-consultants
  • Bedrijfsartsen
  • Arbeidsdeskundigen
  • Veiligheidskundigen
  • Arbeids- en organisatie deskundigen
  • en allen die verdieping zoeken in hun kennis van hun vakgebied.

Resultaat

Na deze module kun je: analyseren en beïnvloeden van individuen en groepen tijdens verbeterprojecten.

Programma – Planning

7. Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuurUurSBUDatum
Dag 1 – De theorie: wat brengt een individu in beweging?80,2 
Dag 2 – De praktijk: het herkennen en beïnvloeden van gedrag80,2 
Dag 3 – Analyseren en waar mogelijk verbeteren van leiderschapsstijlen80,2 
Dag 4 – Theorie en praktijk begrijpen en beïnvloeden van specifieke cultuurkenmerken80,2 
Dag 5 – Veranderstrategie, weerstand en proces80,2 
Dag 6 – Aan de slag met interventies en intervisies80,2 
Reflectieverslag60,2 
Lezen literatuur160,4 
Praktijkopdracht: maak je eigen succesplan240,6 

Voor actuele data zie planning

Waardering HOBEON

Waardering Hobéon SKO-A&O, SKO-VK en SKO-AH met 6 punten.

Kosten

Deelnameprijs € 2.150,– BTW vrij

Toelichting: 
Dit bedrag is inclusief: intake, syllabus, trainingsmaterialen, dagarrangement, uitgebreide lunch, een (deelname) certificaat.