De verzuimcijfers in Nederland zijn behoorlijk aan het schuiven

cijfers verzuim in Mederland

De verzuimreferentiecijfers over 2019

[ figuur ]

Bron: CBS en Vrooland Verzuimnormberekenaar 2020

Sinds een jaar of drie is daarbij wat bijzonders aan de hand.

  • De frequentie van het verzuim is met 30% afgenomen
  • Het percentage nulverzuimers is gegroeid van 33 naar bijna 50% 
  • Dat kan ten dele te maken hebben met Het Nieuwe Werken
  • Maar… ook het middellange verzuim is zo ongeveer gehalveerd vergeleken met een jaar of 6 geleden
  • De gestage stijging sinds 2015 is vrijwel geheel te wijten aan het langdurige en zeer langdurige verzuim. Kennelijk zit de griep en gewone problemen beter in de knip. Maar het verdwijnen van vroegpensioenregelingen en het verhogen van de pensioen-leeftijd zijn duidelijk merkbaar.

Wellicht is ook het oplossend vermogen minder groot dan vroeger. Dat vergt andere aandacht: kan de reintegratie niet worden vervroegd en moet er niet meer aandacht komen voor WIA-problematiek?

Wat interessant blijft is dat de verschillen tussen bedrijven met een hoog en laag verzuim groot blijven.

[ tabel vergelijking verzuimcijfers ]