PSA: Werkdrukonderzoek nader bekeken

psa werkdrukonderzoek

De Arbowet verplicht werkgevers om psychosociale arbeidsbelasting, waaronder werkdruk, te voorkomen of beperken. Dat vereist inzicht in de werkdruk in een organisatie, maar hoe onderzoek je dat? Cecile de Roos en Harry Tweehuysen, verbonden aan de Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen (NAAW), ontwikkelden een aanpak, die door het Ministerie van SZW als best practice is gebruikt in 2014.

Werkdruk valt volgens de Arbowet onder het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers in Nederland zijn hierdoor verplicht om een beleid
te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. Onderdeel van dit beleid is het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Het doel van een RI&E is om voor grotere groepen mensen de risico’s in kaart te brengen. Hier- bij gaat het om de gemeenschappelijke risico- bronnen te onderzoeken die voor de medewerkers in een team kunnen leiden tot gezondheidsklachten.

artikel werkdruk

Download het hele artikel

Werkdrukonderzoek nader bekeken

Auteurs: Cecile de Roos en Harry Tweehuysen

Verschenen in: M&C 3 2019 

Zoek
Deel dit artikel: