Gereedschapskist leernetwerk verzuimaanpak

toolbox verzuim

Gereedschapskist voor leidinggevenden: 10 suggesties

In het voorjaar van 2013 heeft een aantal verzuim en arboprofessonals van de gemeente Amsterdam besloten gedurende een periode ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Om blijvend nut te bereiken is bij de opzet bedacht elke keer een aantal discussies en instrumenten weer te geven. Hierin werden nieuwe ideeën uitgewisseld op basis van het concept “de volwassen arbeidsrelatie”.

Uiteraard werden daarbij ook mogelijke versterkingen van het bestaand beleid opgenomen. De ideeën zijn telkens op één bladzij uitgewerkt zodat die bladzij apart kan worden afgedrukt en uitgereikt.