Duurzame inzetbaarheid en Coveys complete benadering

Versterken van binnenuit

Veel organisaties worstelen met duurzame inzetbaarheid. Toch kan een organisatie duurzame oplossingen bedenken en uitvoeren in 4 overzichtelijke stappen. Om verzuim aan te pakken, te werken aan leiderschap of problemen op te lossen in teams.

In dit artikel staat de complete benadering van Stephen R. Covey centraal om het doel van duurzame inzetbaarheid te bereiken. Covey gaat uit van de theorie dat organisaties bestaan uit 4 aspecten. Samen vormen die een geheel.

Hij gebruikt daarbij het ‘complete mens/organisatie-model’(zie figuur 1). Een organisatie is in balans wanneer elk van de 4 aspecten evenveel aandacht krijgt: ziel (de kern), hart (verbinding), hoofd (informatie) en lichaam (focus op afspraken).

artikel Arbo Versterken van binnenuit

Download het hele artikel: Versterken van binnenuit.pdf

Auteur: Cecile de Roos 
Verschenen in: Arbo 03/2014