RIE lijstjes en verbeterpunten

3 De functionele RIE: van lijstjes naar verbeterkansen

Dit artikel bevat de belangrijkste aandachtspunten bij een serieuze analyse van mogelijke problemen en verbeterpunten. Zomaar vragen naar werkdruk leidt niet tot analyses waar een bedrijf wat mee kan. Je kunt beter een organisatie beschouwen als een open systeem dat producten maakt of diensten verleent en daartoe de arbeid op een bepaalde manier heeft georganiseerd. Daarbij zijn altijd keuzes gemaakt. Over de inhoud en organisatie van het werk, over de aansturing, over de targets en over de ondersteunende diensten. Maar wat als, zoals steeds vaker, er verandering en flexibiliteit nodig is?

Meestal zijn er dan ook veranderingen in structuur, aansturing en ondersteuning nodig. Als die achterwege blijven wordt het werk ongemakkelijker. Zijn er strubbelingen of stress of, heel anders, minder productiviteit en vluchten medewerkers in klaaggedrag of verkleuren ze hun inzet richting meer sfeer op het werk. In dit stuk wijzen we de richting van een echte bron aanpak ter verkrijging van creativiteit, betrokkenheid en gezonde energie.

Duurzame inzetbaarheid en Coveys complete benadering

Versterken van binnenuit

Veel organisaties worstelen met duurzame inzetbaarheid. Toch kan een organisatie duurzame oplossingen bedenken en uitvoeren in 4 overzichtelijke stappen. Om verzuim aan te pakken, te werken aan leiderschap of problemen op te lossen in teams.

In dit artikel staat de complete benadering van Stephen R. Covey centraal om het doel van duurzame inzetbaarheid te bereiken. Covey gaat uit van de theorie dat organisaties bestaan uit 4 aspecten. Samen vormen die een geheel.

Hij gebruikt daarbij het ‘complete mens/organisatie-model’(zie figuur 1). Een organisatie is in balans wanneer elk van de 4 aspecten evenveel aandacht krijgt: ziel (de kern), hart (verbinding), hoofd (informatie) en lichaam (focus op afspraken).

artikel Arbo Versterken van binnenuit

Download het hele artikel: Versterken van binnenuit.pdf

Auteur: Cecile de Roos 
Verschenen in: Arbo 03/2014