Best gewaardeerde opleidingen

opleiding A&O cmc

Opleiding tot A&O deskundige incl CMC-programma

U heeft vast wel eens gedacht dat uw werk beter kon. Of prettiger. Of met meer resultaat. Dat geldt niet alleen voor u maar voor bijna iedereen.

Persoonlijke groei als arboprofessional

Bij de start van de opleiding is veel aandacht voor jezelf. Wat ‘kom je halen’? Waar wil je met de studie zijn?

Leren, coachen en ontwikkelen

Deze leergang is gericht op het ‘coachen en ontwikkelen’ en het leren omgaan met diversiteiten.

Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuur

Dwars door alle bedrijfskundige en economische factoren heen lopen vreemde wezens: mensen

De competenties van de A&O deskundige

De centrale vraag in deze module is: hoe krijg je een positieve beweging in verandering?

Kritisch omgaan met wetenschap en onderzoek

Je leert ook kritisch om te gaan met de meetinstrumenten die door anderen worden.

Veranderkundig adviseren

Hoe ontwikkel je plannen, richt je ze in en zorg je dat het proces goed loopt? Waar wil je klant …

Trends: arbeid, gezondheid en inzetbaarheid

De Academie rekent het zich tot taak theorie, kennis, analyse- en handelingscompetenties toe te voegen.

Partners NAAW

Partner van de NAAW